Funksjonshemmede

Byrådet: Bystyrevedtak om arbeid for personer med nedsatt funksjonsevne ikke realisert

Byrådet: Bystyrevedtak om arbeid for personer med nedsatt funksjonsevnee ikke realisertBystyret vedtok 21. oktober 2009 "målsetting om at 5 % av alle nyansatte i de neste to årene skal være personer med nedsatt funksjonsevne". Og jeg har presset fram Byrådet til å svare på følgende enkle spørsmål: Hvor mange personer med nedsatt funksjonsevne ble tilsatt i 2010, sett i relasjon til bystyrets vedtak?

Byråd Aud Kvalbein svarer ved notat til bystyrets finanskomite datert 25. januar:

"Tidligere Helse- og velferdsetaten har på oppdrag av Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester innhentet informasjon fra virksomhetene i kommunen på hvordan tiltak og vedtak i handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser er fulgt opp. Av tilbakemeldingen knyttet til vedtak om dele statens målsetning om at 5% av alle nyansatte i de neste to årene skal være personer med nedsatt funksjonsevne, framgår det at det er store utfordringer knyttet til oppfølging av en slik målsetting. Disse er både av definisjonsmessig-. juridisk- og administrativ karakter. Hva er nedsatt funksjonsevne i denne forbindelse? Mange vil ikke gi denne typen opplysninger i søknaden sin, og det er heller ikke anledning for kommunen å be om slike opplysninger.

Det kan muligens gjennom en anonym undersøkelse likevel rettslig forsvares at slike spørsmål stilles til nyansatte, men per i dag er det ikke planer om å iverksette en slik undersøkelse."

Å komme drassende med ei haug med motforestillinger etter 2 år - på et vedtak som er identisk med Statens, og som Staten praktiserer - er vel bare en annen måte å si: dette har ikke prioritet hos oss.

Kommentarer   

0 #1 Jens Petter Gitlesen 29-01-2012 11:11
The same old story
0 #2 Magnhild Søtbotten 29-01-2012 11:51
Det mest skremmande her er at Byrådet her ikkje reagerer på at administrasjone n trenerer eit klart vedtak frå Bystyret. Det vitnar om likegyldigheit overfor mennesker med nedsett funksjonsevne og manglande respekt for demokratiet.

Legg til kommentar