Funksjonshemmede

Funksjonshemmede arbeidstakere ikke ønsket i Oslo kommune?

Funksjonshemmede arbeidstakere ikke ønsket i Oslo kommune?I Oslo kommunes fellesannonser på nett og papir heter det: "Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold - og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne."

Som tidsskriftet Selvsagt, litt lakonisk, slår fast i siste nummer: "Oslo kommune ønsker kjønnslikestilling, oppfordrer etniske minoriteter til å søke, mens de kan tilrettelegge for funksjonshemmede."

Ja, dette kan leses som om at funksjonshemmede verken ønskes eller oppfordres til å søke stillinger i Oslo kommune, men om de allikevel søker skal det legges tilrette for det - en plikt kommunen jo uansett har i henhold til lovverket. Jeg har tidligere fått henvendelser fra funksjonshemmede som reagerer på annonseteksten, da de føler at dette gir inntrykk av en lite inkluderende holdning fra kommunens side.

Jeg tar saken opp med Byrådet, som bes om å gi en begrunnelse og utdypning overfor bystyrets finanskomite.

"Det enkle som er så vanskelig". Les Knut Olav Åmås sin kommentar i gårsdagens Aftenposten.

Les fra tidsskriftet Selvsagt