Funksjonshemmede

Oslo: Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo: Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelserByrådet har - ca et år forsinket - lagt fram forslag til rullering av "handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser" for 2012 og 2013.

Bystyret skal nå ferdigbehandle forslaget, og det er klokt om du bruker muligheten til å få innflytelse på hvordan sluttproduktet skal se ut.

Så langt jeg kan se inneholder planen alle de "riktige" sakene, men hovedproblemet er: en "handlingsplan" bør våre såpass konkret at det er mulig i etterkant å oppsummere: ble planen nådd? Dette er nok mer de store, riktige, ordenes plan.

Men, hva synes du? Skriv gjerne synspunkter i kommentarfeltet nedenfor.

Les planen her
Si din mening til medlemmene av bystyrets helse- og sosialkomite

Kommentarer   

0 #1 Ulf Nagel 31-07-2012 16:16
Takker deg for at du gjør disse bystyreprosesse ne og sakene kjent! Det er omfattende dokumenter og dypt saksmateriale som presenteres, ikke like enkelt å ha en "rask" mening om dette nå. Som det skrives er det et strategidokumen t som skal gi føringer for videre arbeid innen bystyret/kommun ale etater, og da blir vel egentlig jobben å passe på at strategidokumen tet blir fulgt i fremtiden. Føringene virker ved en rask skumlesning politisk korrekte, og det har vært ute på høring etc. (jeg har nettopp blitt valgt inn i styret i HLF Oslo, som interessepoliti sk talsmann, og har som målsetning å begynne å sette meg inn i nettopp disse prosessene :-) )

Legg til kommentar