Funksjonshemmede

Oslo: Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo: Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelserByrådet har - ca et år forsinket - lagt fram forslag til rullering av "handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser" for 2012 og 2013.

Bystyret skal nå ferdigbehandle forslaget, og det er klokt om du bruker muligheten til å få innflytelse på hvordan sluttproduktet skal se ut.

Så langt jeg kan se inneholder planen alle de "riktige" sakene, men hovedproblemet er: en "handlingsplan" bør våre såpass konkret at det er mulig i etterkant å oppsummere: ble planen nådd? Dette er nok mer de store, riktige, ordenes plan.

Men, hva synes du? Skriv gjerne synspunkter i kommentarfeltet nedenfor.

Les planen her
Si din mening til medlemmene av bystyrets helse- og sosialkomite