Funksjonshemmede

Psykisk utviklingshemmede mister dagtilbud

Psykisk utviklingshemmede mister dagtilbudDagtilbud er trolig et av de aller viktigste forebyggende tiltak for psykisk utviklingshemmede. Dagsenteret skal være en arbeidsplass hvor den enkelte blir stimulert til faglig og menneskelig vekst, medansvar og maksimal utnyttelse av sine kunnskaper. Men viktig er også: motvirke sosial isolasjon.

Men så ser vi at bydeler dessverre nå kutter i disse tilbudene til psykisk utviklingshemmede. Sakte kuttes det litt og litt. Ofte med begrunnelse at alternative tilbud skal gis i egen bolig, men som parallelt også har fått kutt i bemanning og derfor tvilsomt samtidig kan påta seg økte oppgaver. Som en av LUPEs (Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende) likemenn skriver:

"De fleste av disse har bare tilgang til en liten del av de goder vi andre kan "fråtse i", de har gjerne sin bolig og sitt dagtilbud, ellers sitter de fleste isolert i sine leiligheter. Ved å ta fra dem dagtilbudet øker man isolasjonen, det kan medføre problemer av f eks psykisk karakter, noe det vil koste langt mer å reparere enn det man sparer på å ta bort en dag av dagsentertilbudet. Dette er kjent kunnskap, som tydeligvis ikke vektlegges fordi innsparing i øyeblikket er det eneste fokus. Å ta fra de svakeste blant de svake de få tilbud/"goder" de har er uverdig, for de det her gjelder er utviklingshemningen heller ikke selvforskyldt."

Og en annen konsekvens av disse kuttene er at det over tid også vil underminere virksomheten til dagsentrene, som pr i dag på bortimot nonprofitt basis gir utmerkede tilbud til de svakeste blandt de utviklingshemmede.

En av sakene som pågår i bydel Nordre Aker (Word)
Bekymringsbrev fra LUPE til bydel Nordre Aker (Word)

Kommentarer   

0 #1 Margrethe Gustavsen 05-08-2012 15:41
Det er det verste jeg har hørt. Jeg har jobbet i en bolig for psykisk utviklingshemme de selv, og sett både hvor mye de får ut av slike dagtilbud, og hvor umulig det hadde vært for de ansatte i boligene, sånn de er organisert nå, å erstatte tilbudet. Det må dere ordne opp i!
0 #2 Landsforbundet for Utiklingshemmede og Pårørende LUPE 05-08-2012 15:42
Det å ha eit meningsfylt tilbud i form av arbeid eller eit dagtilbud i form av forskjellige aktiviteter er svært viktig for vår gruppe. Dessverre så har fleire poltikere ikkje oppdaga dette og bruker denne gruppa som en salderingspost i dei
kommunale budsjettene. Vi får, nesten daglig, henvendelser fra fortvilte pårørende som opplever at deres barn/søsken mister tilbud, mange politikere mener at de utviklingshemme de kan aktiviseres i boligen og at det for være godt nok. Fleire har tatt til orde for at arbeid, aktivisering og ei meningsfull fritid skal bli lovpålagt, men det gjenstår å sjå korleis det går.
0 #3 Jarle Vinje 06-08-2012 12:04
Byrådet kutter i overføringene til bydelene, som kutter tilbudene til de mest forsvarsløse av oss. FRP og Høyre burde skamme seg. At KRF støtter denne ukristelige politikken forbauser meg??? Men skattelettelser til de rike er vel å foretrekke fremfor ytelser til omsorgstrengend e.
0 #4 Elin amdal 07-08-2012 00:25
Kutt mæ her og kutt mæ der, de kutter pinadø mæ snart i alt som er viktig i det her landet. Hva er det som skjer, kutt i skole, eldreomsrg, tilbud til utviklingshemme de . Men økonomi til å bare dra fler og fler folk inn det her landet som en gang var vårt det er det. Det er helt greit at vi skal hjelpe. Men nå må snart de som styrer det her landet VÅKNE og hjelpe våre egne.
0 #5 Sissel 08-08-2012 17:50
Dette er bare grusomt å lese! Er det noen som har noe forslag til tiltak som vi kan stå sammen om!

Legg til kommentar