Funksjonshemmede

Stillingsannonsetekst: Ikke inkluderende?

Stillingsannonsetekst: Ikke inkluderende?I Oslo kommunes fellesannonser på nett og papir heter det: "Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold - og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne."

Som tidsskriftet Selvsagt, litt lakonisk, slår fast i siste nummer: "Oslo kommune ønsker kjønnslikestilling, oppfordrer etniske minoriteter til å søke, mens de kan tilrettelegge for funksjonshemmede."

Funksjonshemmede har kontaktet meg fordi de synes annonseteksten ikke er inkluderende. Jeg har tatt saken opp med Byrådet, som - på min anmodning - vil drøfte saken med Rådet for funksjonshemmede.

Les min henvendelse til Byrådet
Les Byrådets svar til bystyrets finanskomite

Kommentarer   

0 #1 Håkon Rian Ueland 10-09-2012 12:35
Jeg forstår godt hvorfor Oslo kommune ordlegger seg slik. "Funksjonshemme de" er en variert gruppe. Man kan ikke forvente at enhver jobb er tilrettelagt for synshemmede, hørselshemmede, muskelsvake, rullestolbruker e, mennesker som mangler en arm, osv. osv. Mange av dem kan tilrettelegges, men ikke alle.
0 #2 Haakon 10-09-2012 16:04
Er det galt at kommunen kan legge til rette for funksjonshemmed e også, nå.
Trodde du var en av dem som var glad for det, jeg.
0 #3 Ivar J 10-09-2012 16:41
Haakon: jeg skjønner at du ikke har lest min henvendelse til Byrådet, og Byrådets svar. Gjør det.
0 #4 Håkon Rian Ueland 24-09-2012 17:22
Jeg har lest henvendelsen, Ivar.

Poenget mitt er at funksjonshemmed e er en så stor gruppe at det er vanskelig å si at jobben allerede er tilrettelagt. Det er kanskje heller ikke mulig i enkelte tilfeller.

Mulig at de formulerte seg en smule klønete, men jeg syns fremdeles ikke det er en stor sak.

Legg til kommentar