Funksjonshemmede

Stillingsannonsetekst: Ikke inkluderende?

Stillingsannonsetekst: Ikke inkluderende?I Oslo kommunes fellesannonser på nett og papir heter det: "Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold - og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne."

Som tidsskriftet Selvsagt, litt lakonisk, slår fast i siste nummer: "Oslo kommune ønsker kjønnslikestilling, oppfordrer etniske minoriteter til å søke, mens de kan tilrettelegge for funksjonshemmede."

Funksjonshemmede har kontaktet meg fordi de synes annonseteksten ikke er inkluderende. Jeg har tatt saken opp med Byrådet, som - på min anmodning - vil drøfte saken med Rådet for funksjonshemmede.

Les min henvendelse til Byrådet
Les Byrådets svar til bystyrets finanskomite