Funksjonshemmede

Kutt i dagtilbud: Sosial isolasjon gir dårligere livskvalitet

Kutt i dagtilbud: Sosial isolasjon gir dårligere livskvalitetDatteren til Margrethe Hjortnæs (85 år) har Downs syndrom, hun har ikke språk og er helt blind. Kikki, eller Christine om du vil, har vært på Ragna Ringdals Dagsenter et - ressurssenter for psykisk utviklingshemmede, siden hun var 13 år. Christine er nå 55 år. Hun har det så fantastisk på Ragna Ringdal, sier Margrethe.  Datteren har siden mamma ble pensjonert bodd på bosenter på Østhorn, og risikerer nå, sammen med to andre personer, å miste enda en dag på dagsenteret. Tilbudet har ved flere anledninger blitt redusert tidligere. Denne gangen er det snakk om å gå fra 4 dager til 3 dager i uka.

  – Dette er faglig svært uklokt. Noen grupper, blant annet autister og de med Downs Syndrom, er særs sårbare for endringer. Det kan ta år å bygge opp et fortrolig og godt miljø rundt dem, og endringer kan ha alvorlige og langsiktige skader, sier bystyrepolitiker Ivar Johansen (SV).

– Disse profiterer veldig godt på tilbud som det Ragna Ringdal har etablert, og det er svært kortsiktig økonomisk tenkning når bydelen her tror de sparer penger. Kostnadene kan komme igjen mangedoblet, men viktigst: ytterligere sosial isolasjon gir selvsagt en dårligere livskvalitet for Christine og hennes venner på dagsenteret, sier Johansen.

Les nyhetsoppslag i Nordre Aker Budstikke
Les min kommentar til Nordre Aker Budstikke 

Kommentarer   

0 #1 Solveig Klinkenberg 03-10-2012 10:41
Helse- og omsorgstjeneste loven skal bl.a. sikre at alle får en meningsfylt tilværelse, sikre kvalitet på tjenestetilbude ne, sikre at tilbud er tilpasset den enkeltes behov, sikre respekt for den enkelte men samtidig bidra til at ressursene utnyttes best mulig. Ofte er det det sist nevnte som teller mest. Så blir det slik som bydelsutvalgets leder Bent Gether-Rønning sier i avisartiklen: "Et tilnærmet like godt tilbud med mindre penger". Hva som er "tilnærmet like godt" er det bydelene, ikke brukerne eller fagpersonene som bestemmer.
0 #2 Ole Johan Beck 03-10-2012 16:22
Alltid er et "mindre penger, mindre penger..." Nå sier nok ikke Helse- og omsorgstjeneste loven så my om hvor mange kroner som trengs for å gi et meningsfullt fulleverdig og likeverdig tibud, men det blir nedverdigende når det alltid er mangel på penger som skal styre hvor mange dager en person få benytte et fullverdig tilbud. Her må de sentrale politkere gå inn og sikre at mennesker som er så avhengige av god tilrettelegging , får gode og forutsigbare tilbud som gir nødvendig trygghet og som sikrer en god utvikling.

Det koster mer å gi noen et likeverdig tilbud, det skulle bare mangle!!

Mvh Ole Johan Beck
rådgiver/prest inkluderende kirkeliv, Oslo bispedømme
0 #3 Inger 03-10-2012 18:42
Takk Ivar!

Dessuten er det en del av Downs diagnosen at de må aktiveres. Mennesker med DS mottar gjerne hjelp og får andre til å gjøre ting for seg, det er derfor viktig at de sysselsettes og ikke møtes med lave forventninger.

Jeg vet det, jeg har ei datter med DS sjøl

Legg til kommentar