Funksjonshemmede

Kutt i dagtilbud: Sosial isolasjon gir dårligere livskvalitet

Kutt i dagtilbud: Sosial isolasjon gir dårligere livskvalitetDatteren til Margrethe Hjortnæs (85 år) har Downs syndrom, hun har ikke språk og er helt blind. Kikki, eller Christine om du vil, har vært på Ragna Ringdals Dagsenter et - ressurssenter for psykisk utviklingshemmede, siden hun var 13 år. Christine er nå 55 år. Hun har det så fantastisk på Ragna Ringdal, sier Margrethe.  Datteren har siden mamma ble pensjonert bodd på bosenter på Østhorn, og risikerer nå, sammen med to andre personer, å miste enda en dag på dagsenteret. Tilbudet har ved flere anledninger blitt redusert tidligere. Denne gangen er det snakk om å gå fra 4 dager til 3 dager i uka.

  – Dette er faglig svært uklokt. Noen grupper, blant annet autister og de med Downs Syndrom, er særs sårbare for endringer. Det kan ta år å bygge opp et fortrolig og godt miljø rundt dem, og endringer kan ha alvorlige og langsiktige skader, sier bystyrepolitiker Ivar Johansen (SV).

– Disse profiterer veldig godt på tilbud som det Ragna Ringdal har etablert, og det er svært kortsiktig økonomisk tenkning når bydelen her tror de sparer penger. Kostnadene kan komme igjen mangedoblet, men viktigst: ytterligere sosial isolasjon gir selvsagt en dårligere livskvalitet for Christine og hennes venner på dagsenteret, sier Johansen.

Les nyhetsoppslag i Nordre Aker Budstikke
Les min kommentar til Nordre Aker Budstikke