Funksjonshemmede

Utenomparlamentarisme: Viktig med organisasjonsbygging

Utenomparlamentarisme: Viktig med organisasjonsbyggingAv de viktige ting jeg bruker tid på er å veilede og bistå ulike interesseorganisasjoner. Sterk utenomparlamentarisk mobilisering er bra, ikke minst for å nå igjennom i folkevalgte organer. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har startet et ambisiøst arbeid, der de har som mål å sette preg på valgkampen 2013 gjennom satsingen «Velferdsvalget 2013». I dette inngår det blant annet å jobbe tett opp mot fylkesledd, skolere dem, og sette dem i stand til å jobbe interessepolitisk utover våren, sommeren og frem mot valget neste år. En av deres ambisjoner er å formulere «FFOs velferdspakke», som skal danne grunnlag for hvilke saker de skal være opptatt av og forsøke å sette på dagsorden i tiden fram til valget neste år.


Fredag møtte jeg ledelsen i FFO og drodlet sammen med dem om dette. Mitt viktigste innspill var kanskje: I stedet for å være på krav og rettighetssiden, så vær på tilbudssiden. Det stilles spørsmål med om Norge har økonomisk bæreevne til de etablerte velferdsordninger, og dessuten: i løpet av få år kan velferdssektoren stå overfor en betydelig mangel på arbeidskraft. Meld dere å si: Her er vi, tusener på tusener av funksjonshemmede som vil i arbeid, framfor passivt å motta stønad.

I dag innledet jeg i Norges Handikapforbund. NHF kjører et talentutviklingsprogram, og rundt 20 ungdommer fra hele landet er denne helga samlet på Gardermoen. Mitt bidrag var å snakke om bruk av sosiale medier og hvordan man kan jobbe i forhold til å påvirke i politiske beslutningsprosesser.En flott gjeng, som vi sikkert hører mer fra i årene som kommer. Organisasjonsbygging er bra!