Funksjonshemmede

TT: Større valgfrihet kommer på plass

TT: Større valgfrihet kommer på plassmitt initiativ vedtok bystyreti  2007 at funksjonshemmede som ikke kan nyttiggjøre seg ordinær kollektivtrafikk, TT-brukerne, bør ha samme mulighet til å velge taxi-selskap som alle oss andre.

Nå, etter tragedien med Samres, kommer dette på plass, i første omgang for fritidsreiser til gående brukere. Forleden la Oslo kommune ut utlysning for tjenstekonsesjon for TT-tjenestens fritidsreiser:

"Velferdsetaten skal tildele konsesjon for drosjetransport innen TT-tjenesten, og inviterer drosjesentraler i Oslo og Akershus løyvedistrikt til å søke konsesjon.

Konsesjonstildelingen skal sikre at TT-brukerene selv kan bestemme hvilke transportører de ønsker skal utføre tjenesten. Oppdraget gjelder all fritidstransport for gående brukere i TT-tjenesten. I 2011 utgjorde dette ca. 550 000 turer."

Ser utlysning- og kravspesifikasjonen grei ut? Si i fra.

Les innbydelsen (pdf)
Les kravspesifikasjonen (pdf)

Kommentarer   

0 #1 NB 18-10-2012 10:43
Hva med dem som er avhengige av Samres til jobbreiser? Er det ikke vel så viktig å få på plass en fleksibilitet ift kjøring av disse menneskene? Idag fungerer dette dårlig, er min erfaring. Det er flaks om en kommer på jobb i tide,rekker møter o.l. eller om en rekker barnehagen for å hente barna sine etter arbeidsdagens slutt... Hvor er verdigheten i tilbudet i dag?
0 #2 Ivar J 18-10-2012 12:13
NB: enig med deg i det, men der venter bystyret på Byrådets forslag til ny TT-ordning. den skal komme i løpet av høsten.
0 #3 pusur.bs 18-10-2012 13:25
Hva med oss som må bruke spesialdrosje, blått TTkort? Før kunne vi overføre turer til vanlig bil, og få en litt mer fleksibel hverdag. Nå er ikke det mulig, og jeg skrev brev til velferdsetaten. Hun som svarte, mente det ikke var mulig å forandre på det grunnet tekniske årsaker kort fortalt. Mange ganger passer det ikke å vente på taxi i en og en halv time eller mer. Fint om vi som har mulighet til det kan velge det selv. Mvh B.
0 #4 Marit Heggelund 18-10-2012 14:54
Jeg er også opptatt av at også vi med blått kort bør kunne bruke vanlig taxi ved behov. I tillegg til jobbreiser, som er veldig viktig, er jeg personlig mer "avhengig" av å kunne bruke vanlig taxi innimellom. Jeg kan bruke rullator til tider. Jeg vil ikke kunne komme meg inn og ut av en spesialbil med rullator og jeg nekter å bli løftet inn og ut av bilen. Jeg tviler også på at sjåførene ville like dette. Jeg vil gjerne bruke rullatoren når jeg f.eks. skal til steder hvor rullestolen ikke kan brukes. Dette er ikke mulig med dagens regler. Vil det være mulighet for at denne praksisen kan gjeninnføres? P.S. Min maskin kan ikke lese pdf. så jeg vet ikke om dette er tatt opp i de notatene som ligger ved her.
0 #5 Kjell Arnulf Mikalsen 18-10-2012 16:37
Der er en annen gruppe av funksjonshemmed e enn TT-brukere, som heller ikke kan benytte seg av kollektivtrafik k, nemlig de "gående" forflytningshem mede som bruker sin egen bil. Vi trenger også dør-til-dør-tra nsport, men blir i stor grad hindret på grunn av restriktive parkeringsbeste mmelser. Vi trenger fleksible muligheter for parkering, nemlig tillatelse til å parkere under Parkering forbudt, på steder hvor dette ikke skaper fare. Det er jo svært mange steder hvor biler står i kortere eller noe lengre tid for av- og pålessing og av- og påstigning. Det ville være svært ønskelig at vi gående forflytningshem mede som har sterkt redusert aksjonsradius, skal kunne få tillatelse til parkering i en begrenset tid, f.eks. 3 timer, på slike steder.
0 #6 Ingunn Westerheim 18-10-2012 20:36
Jeg synes også det er en mye dårligere ordning nå når man ikke kan velge mellom stor eller liten bil. Jeg bruker både manuell og elektrisk rullestol, og hadde tidligere mye større fleksibilitet både mht arbeidsreiser og fritidsreiser fordi jeg kunne overføre turer fra spesialbil til vanlig drosje. Brukte omtrent 50/50 prosent mht hver type bil. Nå velger jeg mye større grad å betale taxi selv mht fritidsreiser, for å slippe samkjøring og forhåndsplanleg ging.
0 #7 Hilde Seip 20-10-2012 00:15
Jeg er enig med de som ønsker tilbake muligheten for å kunne bruke vanlig taxi i de tilfellene det passer. Jeg våger å påstå at det er en viktigere frihet enn å kunne velge taxi-selskap.
0 #8 Kjell Arnulf Mikalsen 20-10-2012 14:50
Diskriminerings - og tilgjengelighet slovens fremste formål (§ 1) er å fremme likestilling og likeverd, og å sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltake lse FOR ALLE. Loven inneholder også en aktivitets- og rapporteringspl ikt som pålegger offentlige myndigheter å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. Dette MÅ bety at de forskjellige etatsmyndighete r må komme ut fra sine snevre båser, lytte til de funksjonshemmed e for å forstå hva den enkeltes behov er, og deretter legge til rette på beste måte for å dekke det behovet for tilgjengelighet som den enkelte har. Da vil man se at FRIHETEN er det viktigste, og ikke på hvilken måte man kommer seg til bestemmelsesste det - om det er med stor eller liten bil, med rødt eller blått kort, med TT-spesialbil eller med sin egen HC-bil. De snevre sektorbudsjett og sektortenkning er drepende for frihet og livsutfoldelse for mange av oss funksjonshemmed e!!
0 #9 Bia Brodersen 23-10-2012 23:12
Er det ikke snaet mulig for også oss, med blått TT kort. Å også å kunne velge hvem vi vil kjøre med?
Arbeid, skole, frirtid spiller ingen rolle.
Vi er avhengig av TT fra dør til dør.Vi bor i et vinterland med snø. veiene er ikke blir måkt. T bane er dessverre ikke tilgjengelig, mangler rampe, også
så for gående med rulator.
0 #10 Bia Brodersen 23-10-2012 23:29
Har blåt tkort. Ønsker fast sjåfør. Er skole, arbeid, og fritids reiser. Mange ganger i uken. Arbeidsres reiser
er bare en om dagen? Det er jo flereav oss ike bare fnks som ar flere arbeid om dagen? Skal alle bare ha anledning tl å ta T bane en gang om dagen + en fritdsreise? Diskriminering.
Når skal vår rett til et likeverdig liv tre i kraft?
bia.

Legg til kommentar