Funksjonshemmede

TT: Større valgfrihet kommer på plass

TT: Større valgfrihet kommer på plassmitt initiativ vedtok bystyreti  2007 at funksjonshemmede som ikke kan nyttiggjøre seg ordinær kollektivtrafikk, TT-brukerne, bør ha samme mulighet til å velge taxi-selskap som alle oss andre.

Nå, etter tragedien med Samres, kommer dette på plass, i første omgang for fritidsreiser til gående brukere. Forleden la Oslo kommune ut utlysning for tjenstekonsesjon for TT-tjenestens fritidsreiser:

"Velferdsetaten skal tildele konsesjon for drosjetransport innen TT-tjenesten, og inviterer drosjesentraler i Oslo og Akershus løyvedistrikt til å søke konsesjon.

Konsesjonstildelingen skal sikre at TT-brukerene selv kan bestemme hvilke transportører de ønsker skal utføre tjenesten. Oppdraget gjelder all fritidstransport for gående brukere i TT-tjenesten. I 2011 utgjorde dette ca. 550 000 turer."

Ser utlysning- og kravspesifikasjonen grei ut? Si i fra.

Les innbydelsen (pdf)
Les kravspesifikasjonen (pdf)