Funksjonshemmede

Blinde, med førerhund, nektes TT-taxi

Blinde, med førerhund, nektes TT-taxiGående TT-brukere kan velge mellom 5 navngitte taxiselskaper. Valgfrihet kalles det. Mange blinde opplever at dette i noen av selskapene er gjort til drosjesjåførenes valgfrihet. Blir det en lang drosjetur sier sjåfører nei, fordi det blir lav fortjeneste. Og når blinde kommer til drosjekøen med sin førerhund kan de oppleve at både første, andre og tredje drosje nekter å ta dem med. 

 

Verstingen på dette området er NorgesTaxi. Likestillings- og diskrimineringsombudet har nylig konkludert med at Norgestaxi AS har handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 4.  tredje ledd.

Men under klagebehandlingen har Norgestaxi bestridt at dette er deres bord. Som det heter: "Norgestaxi AS hevder de imidlertid ikke er den juridiske enheten som skal anklages dersom sjåførene handler i strid med lovverket. Norgestaxi AS erkjenner at sjåførene er deres ansikt utad, men kan ikke akseptere at det settes likhetstegn mellom Norgestaxi AS som en sentral, og hva den enkelte sjåfør begår av feil overfor kundene."

Jeg forutsetter at ikke-diskriminering er en forutsetning for dem som skal få konsesjon for TT-transport. Jeg utfordrer derfor Byrådet til å avklare om kommunen kan gi konsesjon til et en drosjesentral som sier det er sentralen helt uvedkommende om sjåførene bryter diskrimineringsloven ved f.eks. å avvise blinde med førerhund?

Les uttalelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet


Forleden kunngjorde Oslo kommune utlysning  av tjenestekonsesjon for TT-tjenestens fritidsreiser:

"Velferdsetaten skal tildele konsesjon for drosjetransport innen TT-tjenesten, og inviterer drosjesentraler i Oslo og Akershus løyvedistrikt til å søke konsesjon.

Konsesjonstildelingen skal sikre at TT-brukerene selv kan bestemme hvilke transportører de ønsker skal utføre tjenesten. Oppdraget gjelder all fritidstransport for gående brukere i TT-tjenesten. I 2011 utgjorde dette ca. 550 000 turer."

Det er bra: TT-brukere bør ha samme valgfrihet som oss andre til å velge drosjeselskap, og en begrenset valgfrihet har jo også vært praktisert en stund.

Men dette må jo være en reell valgfrihet. Mange blinde opplever at dette i noen av selskapene er gjort til drosjesjåførenes valgfrihet. Blir det en lang drosjetur sier sjåfører nei, fordi det blir lav fortjeneste. Og når blinde kommer til drosjekøen med sin førerhund kan de oppleve at både første, andre og tredje drosje nekter å ta dem med.

Brukerne har over lang tid tatt dette opp med kommunen, uten at det får konsekvenser for drosjeselskaper som bryter forutsetningene i avtalen. Mener byråden dette er akseptabelt?

Verstingen på dette området er NorgesTaxi. Likestillings- og diskrimineringsombudet har nylig konkludert med at Norgestaxi AS har handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 4.  tredje ledd.

Men under klagebehandlingen har Norgestaxi bestridt at dette er NorgesTaxis bord. Som det heter: "Norgestaxi AS hevder de imidlertid ikke er den juridiske enheten som skal anklages dersom sjåførene handler i strid med lovverket. Norgestaxi AS erkjenner at sjåførene er deres ansikt utad, men kan ikke akseptere at det settes likhetstegn mellom Norgestaxi AS som en sentral, og hva den enkelte sjåfør begår av feil overfor kundene."

Jeg forutsetter at ikke-diskriminering er en forutsetning for dem som skal få konsesjon  for TT-transport. Mener byråden kommunen kan gi konsesjon til et en drosjesentral som sier det er sentralen helt uvedkommende om sjåførene deres bryter diskrimineringsloven ved f.eks. å avvise blinde med førerhund?

 

 

Kommentarer   

0 #1 Inger Helene Falch-Jacobsen 27-10-2012 10:51
Så rart, jeg trenger aldri si fra hvor jeg skal før jeg har gitt fra meg kortet og vi har begynt å kjøre. Har aldri fått noen reaksjoner på om kjøreturen vil bli for lang eller for kort. Har dessuten kjørt drosje med katt uten problem.
0 #2 Marit Heggelund 27-10-2012 12:02
Dette blir jo som å nekte meg å ta med rullestolen eller krykkene! Førerhund er jo nærmest en forlengelse av den blindes kropp, på lik linje med f.eks rullestol for oss. Men jeg vil enda en gang nevne at jeg heller ikke kan velge om jeg vil ha "rullestolbil" eller vanlig taxi. Det hender nemlig at det er mer hensiktsmessig for meg å bruke vanlig taxi når jeg en dag kan komme meg fram med rullator eller krykker, dette kan jeg ikke lengre. Det medfører mindre fleksibilitet i min og mange andres hverdag.
0 #3 Berit Ovesen 27-10-2012 16:34
Det er ikke bare blinde som nektes av drosjeselskaper . Når vi kommer med vår funksjonshemmed e datter (psykisk) på en drosjeholdeplas s eller stopper en drosje, så blir vi nesten alltid henvist videre til Oslo Taxi. De andre selskapene vil ikke kjøre TT. Oslo Taxi tar alltid turen.

Legg til kommentar