Funksjonshemmede

Oslo kommune: Traineeprogram for mennesker med funksjonsnedsettelse

Oslo kommune: Traineeprogram for mennesker med funksjonsnedsettelseTrainee-ordning for mennesker med funksjonshemmede er at av tiltakene i handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser:

Jeg understreket blant annet dette i mitt innlegg i bystyret: "Staten har hatt dette i noen år, og FAFOs evaluering viser gode resultater både for de ansatte som har vært i trainee-stillinger og for arbeidsgiverne. De funksjonshemmede får arbeidstrening, og ikke minst: de får vist at de som oftest – med litt tilrettelegging – yter en fullverdig innsats, på linje med øvrige arbeidstakere. Ja, i mange sammenhenger gir deres livserfaring en kunnskapstilførsel for arbeidslivet som man ofte mangler. Evalueringen av Statens trainee-ordning bekreftet vel det mange av oss ofte sier: de funksjonshemmede representerer en særs viktig arbeidskraftressurs.

Oslo – som en landets største arbeidsplasser kan ikke her være dårligere enn f.eks. Telenor eller Staten. Så her er det bare å trå til," sa jeg blant annet.Oslo bystyre 24. okt. 2012
Ivar Johansen, SV

Sak Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Ordfører

Dette er en viktig plan. Viktig for de som i dag har funksjonsnedsettelser, og viktig for å utvikle en by som inkluderer alle. De aller fleste av oss vil på et tidspunkt i livet ha en livssituasjon med alvorlige funksjonsnedsettelser, om ikke annet så når vi går inn i de siste leveår.

Alle som har uttalt seg om planen støtter – som byrådet refererer – hovedintensjonene i planen, og vel også tiltakene. For dette er de gode intensjoners plan. Hovedproblemet er – som både Rådet for funksjonshemmede og Handikapforbundet påpeker - at målene er for lite konkrete, og dermed også av en karakter som gjør at det er vanskelig i etterkant å kunne si hvorvidt målene er nådd. En god handlingsplan skal ha målformuleringer som kan måles, og gjerne mål som gjør at man må strekke seg litt.

Et av de saksområdene som vi i SV ser som særskilt viktig er arbeid og sysselsetting. Mer enn halvparten av alle personer med nedsatt funksjonsevne er ikke sysselsatt. Hver femte av disse ønsker å komme i arbeid. Men det er lettere sagt enn gjort. Mange stenges ute fra arbeidslivet til tross for at de både har gode kvalifikasjoner og stor arbeidsvilje.

Jeg merker meg byråd Kvalbeins understrekning av at arbeid er en døråpner til sosiale arenaer og vil gi flere funksjonshemmede bedre økonomi og pensjonsrettigheter. Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere og bør selvsagt gå i front på dette. For jeg tror nok her store private bedrifter, og det er særlige grunn til å framheve Telenor, her ligger milevis foran kommunal sektor.

Kloke tiltak i saken hva gjelder arbeid og sysselsetting er fortsatt å opprettholde målet om at 5 prosent av all nyansatte skal være mennesker med funksjonsnedsettelser. Byråden har akket seg over problemer med å evaluere måloppnåelse, men det må man da klare. Staten har jo hatt samme målsetting i flere år, og klarer å måle dette.

Det er bra at minst en kvalifisert søker med funksjonsnedsettelse skal innkalles til ansettelsesintervju, så sant det er slike søkere.

Men først og fremst merker jeg meg forslaget om å etablere en traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser. Staten har hatt dette i noen år, og FAFOs evaluering viser gode resultater både for de ansatte som har vært i trainee-stillinger og for arbeidsgiverne. De funksjonshemmede får arbeidstrening, og ikke minst: de får vist at de som oftest – med litt tilrettelegging – yter en fullverdig innsats, på linje med øvrige arbeidstakere. Ja, i mange sammenhenger gir deres livserfaring en kunnskapstilførsel for arbeidslivet som man ofte mangler. Evalueringen av Statens trainee-ordning bekreftet vel det mange av oss ofte sier: de funksjonshemmede representerer en særs viktig arbeidskraftressurs.

Ja, ordfører: Oslo – som en landets største arbeidsplasser kan ikke her være dårligere enn f.eks. Telenor eller Staten. Så her er det bare å trå til.

Les fra bystyrebehandlingen

 

Følg meg på Twitter
tilsendt temavise nyhetsbrev

 

You have no rights to post comments