Funksjonshemmede

TT-avvisning: Mangler dokumentasjon, sier Byrådet

TT-avvisning: Mangler dokumentasjon, sier ByrådetJeg mener drosjeselskaper som bevisst unnlater å ta med TT-brukere, f.eks. blinde som har med førerhund, må avvises ved framtidige konsesjonstildelinger. Dette har jeg tatt opp med Byrådet, som bl.a. skriver:


"Velferdsetaten har mottatt meldinger om avvisning av reisende fra flere brukere. Dette er å regne som mislighold i kontrakten som er inngått med drosjeselskapet, jf. kontraktens pkt. 9.1.d, Å nekte transport av TT-bruker. Mislighold kan sanksjoneres med krav om retting og dagmulkt. Mislighold ved sjåføroppgaver kan også medføre utestenging av sjåfør, jf kontraktens pkt. 9.1.2 Midlertidig utestenging av sjåfør.

Sjåfør i TT-ordningen er pliktig til å ta med brukers hund, med mindre drosjen er forbeholdt allergikere eller sjåfør har attest på at han/hun er allergisk, jf kravspesifikasjon Drosjetransport i TT-tjenesten pkt. 6.4 Krav til service, sjette ledd.

Problemet i disse sakene har vært at bruker ikke har hatt opplysninger om løyve eller annen identifikasjon av sjåfør. Det har derfor ikke vært mulig å spore sjåfør og selskap, og avviket har ikke vært mulig å forfølge. Etaten har følgelig ikke dokumentasjon som gjør det mulig å avvise drosjeselskap(er) ved senere konsesjonstildelinger," skriver Byrådet bl.a. i et svar til meg.

Jeg tar gjerne i mot henvendelse fra folk som har helt konkrete, dokumenterbare, erfaringer her. Og viktigst: de som opplever dette må bringe saken inn for Velferdsetaten.

Les hele svaret her

Legg til kommentar