Funksjonshemmede

TT for de over 67 år: Målet må være å avvikle aldersdiskrimineringen

TT for de over 67 år: Målet må være å avvikle aldersdiskrimineringenBystyret har ved behandling av budsjett 2013 vedtatt:

For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om begrenset antall tilleggsreiser. 

Kvoten for fritidsreiser for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte settes til 70 fritidsreiser (en liten økning av dagens 50). Tilsvarende er kvoten til fritidsreiser for denne gruppen satt til 35 (i dag 25) fritidsreiser første året for brukere som søker etter 1. juli. Det er fortsatt anledning til å søke et begrenset antall fritidsreiser.

Jeg mener vi er nødt til å komme dit at TT-tjenesten ikke skal diskriminere på alder. Transporttjenesten for funksjonshemmede gjelder for den som pga forflytningshemming ikke i stand til å nyttiggjøre seg ordinær kollektivtrafikk. Det er nok slik at ingen blir mindre forflytningshemmet ved høyere alder!