Funksjonshemmede

TT: prisøkning på 31 %

TT: prisøkning ppå 31 %Thor Sandmel og Hilde Seip er TT-brukere, og har sendt et direkte spørsmål til samtlige av bystyrets 59 medlemmer:

"Det vises til brev fra Oslo kommune om økede egenandeler for oss TT-brukere fra kr 35 pr tur i 2012 til kr 46 pr tur i 2013, en prisøkning på 31 %. Hvem andre utsettes for liknende prisøkning? 

Det er tidligere argumentert med at alle må betale ekstra for billett kjøpt «om bord». Ja det hadde vært greit hvis vi

1. hadde hatt samme mulighet som andre til å kjøpe rabatterte billetter hos for eksempel Narvesen eller på nett eller mobil.

2. hadde fått rabatt ved forhåndskjøpt billett. Selv om vi kjøper billetthefter fra Oslo Taxi i Trondheimsveien 100, opptil flere hundre om gangen, betaler vi imidlertid samme pris og må bruke 2 fritidsreiser og betale 2 egenandeler ekstra for å få kjøpt dem. Det er mange av oss som ikke kan kombinere med andre ærender i nærheten.

Er det noen som kan forklare og forsvare denne store prisøkningen og forskjellsbehandlingen for oss?".

Nedenfor et det svaret de har fått fra meg.


Takk for henvendelse, og at dere bidrar til fokus på et viktig prinsipielt spørsmål.

For meg som konsekvent prøver å ha fokus på funksjonshemmedes situasjon i Oslo er jeg desidert ikke fornøyd med denne utviklingen. Selve vedtaket ble enstemmig vedtatt fra bystyrets side, og vi burde kanskje vært noe mer våkne her.

At økningen var så stor ble ikke fokusert på/prioritert i Handikapforbundets budsjettkommentar til bystyret.
http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg/2012_10/988521_1_1.PDFno/dok/Vedlegg/2012_10/988521_1_1.PDF

http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg/2012_10/988733_1_1.PDFno/dok/Vedlegg/2012_10/988733_1_1.PDF

Ofte blir det i bystyret en avveining på når skal man legge fram/stemme for de optimale - og riktige - standpunkter og tape, og når skal man velge subsidære forslag som går i riktig retning og kanskje gir ønsket resultat til sist.

Denne gangen bidro jeg til at Ap og SV fremmet dette forslaget ved budsjettbehandlingen:

"Byrådet bes i forbindelse med bebudet sak om ny forskrift for TT-tjenesten komme med forslag til betaling for enkeltreiser med TT, som gir samme muligheter for TT-reisende som for kollektivtrafikanter å oppnå rabatterte priser."

Men, dessverre: Et flertall i bystyret bestående av Høyre, Fr.P, Venstre og Kristelig Folkeparti stemte ned forslaget.