Funksjonshemmede

BPA: For lite langsiktighet og forutsigbarhet?

BPA: For lite langsiktighet og forutsigbarhet?Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste for at de med assistansebehov skal få leve et fritt og selvstendig liv. BPA går ut på at de som får assistanse selv leder sine assistenter, og slik kan bestemme hvem som skal komme, når de skal komme og hva de skal gjøre. Slik får man kontroll over egen tilværelse og kan leve et variert og selvstendig liv.

Byrådet har sendt fram en orientering til bystyret om hvordan ordningen praktiseres i Oslo. Den viser at  pr. 30. sept. 2012 var det 311 personer inne på ordningen, og vedtaksvarigheten var fra 6 - 18 måneder.

Jeg tror det er grunn til å problematisere det siste, for i departementets rundskriv heter det:

"Det er viktig å unngå at det fattes vedtak om BPA som har svært kort varighet i forhold til personer som har varige og stabile hjelpebehov og som har krav på bistand etter sosialljenesteloven § 4-3. jf. § 4-2 bokstav a-d. For personer som har krav på bistand kan ikke kommunen fri seg fra ansvaret for å sørge for at bistandsbehovene til enhver tid er dekket ved å fatte kortvarige vedtak. Departementet anbefaler at det ved varige og stabile bistandsbehov fattes vedtak om BPA som revurderes med fastsatte mellomrom, eller dersom personens behov endrer seg vesentlig. Kortvarige vedtak kan gi dårlig forutberegnlighet for brukerne og uforutsigbare ansettelsesvilkår for assistentene. Det kan vanskeliggjore rekruttering av personlige assistenter og hindre at man klarer å beholde personlige assistenter som ønsker langsiktige arbeidsforhold."

Vi trenger alle mest mulig langsiktighet og forutsigbarhet i våre liv, og jeg synes nok Byrådets notat tyder på at de som har varig, stabilt og langsiktig hjelpebehov i Oslos BPA-ordning ikke får nødvendig forutsigbarhet. Hva er brukeres og fagfolks erfaringer og synspunkter?

Les Byrådets notat til bystyret

Kommentarer   

0 #1 Elin Gjelsten 07-01-2013 09:09
BPA er en flott ordning som gjør brukerne i stand
til å leve livet hjemme og istand til å være med
I samfunnet som andre. Arbeidsvilkåren e for
BPA er stort sett ikke så gode og forutsigbare.
Jobben er dårlig betalt og ansatte går stort sett
på timesbetaling og korte arbeidskontrakt er.
For å unngå stor gjennomtrekk og tiltrekke
gode assistenter bør vilkår og lønn bedres.
0 #2 Ulobamedlem 07-01-2013 15:01
Elin Gjelsten: Det er ikke mange jobber som gir 150 kroner timen pluss mange forskjellige tillegg til personer helt uten utdanning. En av mine assistener som jobber 100% tjener nok til å låne 2 millioner til bolig, hvor mange enslige uten utdanning kan si det? Ang arbeidkontrakte r tar du helt feil, har man ansatt en assistent i Uloba er det så og si umulig å bli kvitt vedkommende dersom de ikke gjør en god jobb, fordi kontraktene beskytter den ansatte på alle måter, så arbeidslederen må finne seg i folk som yter dårlg innsats på jobben, er uhøflige, rotete eller late, rett og slett fordi kontraktene beskytter dem. Kontraktene er evigvarende, ikke "korte" som du skriver, med mindre det er snakk om vikariat ved foreldrepermisj on eller langvarig sykdom, da er det selvsagt en tidsbegrensning , det må det jo være. BPA er en fin ting, men assistentene kan ikke si de har dårlige forhold, det er vi arbeidsledere som stresser livet av oss for å oppfylle alle krav om arbeidsplaner, ferieplanleggin g, medarbeidersamt aler, hms og annet som tar opp all for mye tid i en hektisk hverdag.
0 #3 Elin Gjelsten 08-01-2013 09:08
Slik er det i alle fall ikke om man jobber i kommunen. Hvem
får 100% fast jobb der, tydeligvis har ULOBA andre vilkår og
det er jo supert.

Legg til kommentar