Funksjonshemmede

Rettighetslov for bolig til sterkt funksjonshemmede?

Rettighetslov for bolig til sterkt funksjonshemmede?Malmø stad må betale 100 000 kroner i avgift til staten, som straff for at det tok over et år før en sterkt funksjonshemmet fikk bolig, skriver avisa Sydsvenskan.

Svenskene har en rettighetslov for dette feltet "Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade", og Helsedirektoratet har tidligere drøftet denne lovgivningen, særlig på BPA-området. Når jeg ser kjennelsen i Malmø så tenker jeg: er slik lovgivning nødvendig også i Norge for å sikre at sterkt funksjonshemmede får på plass stabil, forutsigbar og kvalitetsmessig god boligsituasjon?