Funksjonshemmede

Sivilombudsmannsrefs på nekting av klagemulighet

Sivilombudsmannsrefs på nekting av klagemulighetMuligheten for såkalt second opinion, fornyet vurdering, av forvaltningens avgjørelse gjennom klageadgang er en særs viktig rettsikkerhetsgaranti for brukerne av kommunens tjenester. At derfor Byrådet hårdnakket argumenterer for at nektelse av å få såkalt hvitt TT-kort "ikke var å anse som et enkeltvedtak, men en organisatorisk avgjørelse" som den hjelpetrengende bare måtte finne seg i å få avslag på, og at det ikke var adgang til å få prøvd beslutningen som klagesak, overrasker meg.

Sivilombudsmannen har behandlet en henvendelse om dette, og Byrådet fikk - selvsagt - full stryk. Dette er en praksis som ikke holder mål. Dette er kortversjonen av Sivilombudsmannens beslutning:


"Klageren, som er lett psykisk utviklingshemmet, ble godkjent av Oslo kommune som TT-bruker (tilrettelagt transport). Han ble tildelt det ordinære røde TT-kortet, og ikke det hvite, som tildeles brukere som behøver særskilt tilrettelegging. Han ble heller ikke gitt anledning til å påklage avgjørelsen om å få tildelt hvitt kort. Kommunens begrunnelse var at tildelingen av type kort ikke var å anse som et enkeltvedtak, men en organisatorisk avgjørelse.

Ombudsmannen fant at ikke bare godkjenningen som TT-bruker, men også tildelingen av ulike kort, dreier seg om en form for rettighet, som må kunne påklages. Byråden ble gjort oppmerksom på mangelen ved praksis her, og mangler ved kommunens TT-forskrift, og Samferdselsdepartementet ble underrettet i et eget brev."


Jeg ber nå Byrådet avklare om de lojalt forholder seg til Sivilombudsmannens uttalelse, og endrer praksis.

Les hele saken her

Kommentarer   

#1 Berit 12-01-2013 19:53
Veldig bra.
Heldigvis er det Sivilombudsmann en som har myndighet til å avgjøre on det er saksbehandlings feil, herunder om det foreligger enkeltvedtak, slik at Byrådet selv ikke kan avgrense sine vedtak mot en vurdering fra Sivilombudsmann en.

You have no rights to post comments