Funksjonshemmede

Funksjonshemmede: Stillingsannonsetekst endret

Funksjonshemmede: Stillingsannonsetekst endretULOBAs tidsskrift Selvsagt slo, litt lakonisk, fast i et tidligere nummer: "Oslo kommune ønsker kjønnslikestilling, oppfordrer etniske minoriteter til å søke, mens de kan tilrettelegge for funksjonshemmede." Funksjonshemmede tok kontaktet med meg fordi de synes Oslo kommunes stillingsannonsetekst ikke er inkluderende.

Jeg tok spørsmålet opp med Byrådet. I et notat til bystyrets finanskomite skriver nå Byrådet:

"Jeg viser til mitt notat av 04.09.2012 til Finanskomiteen, jf vedlegg.

Jeg vil nå orientere komiteen om at byrådet som varslet har hatt kontakt med Rådet for funksjonshemmede om kommunenes tekst ved utlysning av ledige stillinger i Oslo kommune. Teksten er nå endret til følgende:

”Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.”

Da krysser jeg av denne saken som løst.