Funksjonshemmede

Respektløs behandling av psykisk utviklingshemmede

Respektløs behandling av psykisk utviklingshemmedeEn viktig appell fra ansatte ved Ragna Ringdal: "Det snakkes og skrives om abortloven og muligheter foreldre har til å velge bort mennesker med utviklingshemning. Det har den siste tiden vært gode artikler i Aftenposten og debatter i NRK om hvorfor nettopp disse menneskene skal bli født. I Norge i dag lever tusenvis av mennesker som er født med en eller flere utviklingshemninger. Mange er født med alvorlige sammensatte funksjonsvansker, som gjør at de er avhengig av andres bistand i så godt som alle gjøremål gjennom hele livet. Disse menneskene og deres foreldre er avhengig av at samfunnet kjenner til og har forståelse for deres situasjon og behandler disse med forstand, respekt og verdighet.

I Oslo legges ett og ett barn, ungdom og voksent menneske med alvorlig utviklingshemning ut på anbud av kommunen for å få tilbud om bolig og dagsenterplass. Den tilbyder som gir det «mest økonomisk fordelaktige tilbudet» får rettighet til å gi den enkelte en bolig eller en plass på et dagsenter. Samfunnets svakeste mennesker og deres familier har ikke valgfrihet. Respekt, likeverd og hensynet til deres beste vises ikke.  I debatter diskuteres det rundt tilbud til skolebarn, narkomane og eldre. Innvandrerbarn får stor oppmerksomhet. Er gruppen mennesker med alvorlig utviklingshemning glemt?

Jeg ber nå politikere:

- Slutt å sette enkeltstående mennesker ut på anbud.
- Lytt til familiene og vis at god, stabil og faglig bistand til mennesker med sammensatte funksjonsvanskeligheter er det viktigste, ikke hva tilbudet koster.
- Sett mennesker med utviklingshemning på dagsordenen i valgdebatter,"

skriver Solveig Klinkenberg, assisterende daglig leder, Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter.

Kommentarer   

+1 #1 Jeanette Johansen 24-03-2013 10:10
Dette er så sant. Vi hører hele tiden at vi ikke må få et sorterings samfunn. At det er plass til alle..... Realiteten er at vi allerede har et slikt samfunn. Staten og kommunene er jo ikke villige til å legge de pengene på bordet, som det faktisk koster å gi disse barna og voksne et verdig liv , og en valgfrihet som vi andre tar som den største selvfølge. Som foreldre til et annerledes barn får vi stadig påminnelser om hvor ressurskrevende og dyrt det er for kommunen å gi tilbud til disse. Vi blir en byrde i samfunnet og må sloss hver millimeter av veien. Dette er tøffe tak , i tillegg til en utfordrende hverdag og bekymringer for hva framtida vil bringe. Mennesker med spesielle behov blir utsatt for overgrep på helt grunnleggende rettigheter hver dag. Sier vi nei til et sorteringssamfu nn, må vi være villige til å ta den regningen som følger med. Det skal ikke ha noe å si hvor du bor i Norge, hvilken hjelp du kan få.
+1 #2 Petter Tomren 24-03-2013 12:38
Takk til kompetente fagfolk som sier fra om denne uverdige situasjonen. Jeg har selv gjennom mange år i NFU og senere i LUPE slåss for våre utviklingshemme de, og møter stadig på uforstand, manglende lov- og regelverk, manglende politisk vilje og kanskje også evne. Er ikke denne behandlingen i strid med menneskerettser klæringen fra FN? Er den ikke også i strid med den alminnelige folkemeningen i landet vårt? Jeg tror det. Men på innsparingens hellige alter er de de svakeste som tas først, ikke minst i Oslo. Trolig fordi de ikke kan forsvare seg. Og dette i et land som burde kunne tilby de svakeste et verdig liv. Et samfunns kvalitet speiles av måten det tar vare på sine svakeste på, tror jeg det heter. Anbudsutsetting av enkeltmennesker er ikke en etisk og moralsk måte å behandle mennesker på. Når skal man begynne å anbudsutsette enkeltbarns barnehagetilbud ? Eller anbudsutsette bestemor og bestefar en for en? Fortsetter den holdning som gjør seg gjeldende overfor utviklingshemme de mhp dagsentertilbud i dag på andre områder, er det vel gode muligheter for at dagens politikere blir anbudsutsatt enkeltvis når de en gang i fremtiden trenger sykehjemsplass.

Legg til kommentar