Funksjonshemmede

Respektløs behandling av psykisk utviklingshemmede

Respektløs behandling av psykisk utviklingshemmedeEn viktig appell fra ansatte ved Ragna Ringdal: "Det snakkes og skrives om abortloven og muligheter foreldre har til å velge bort mennesker med utviklingshemning. Det har den siste tiden vært gode artikler i Aftenposten og debatter i NRK om hvorfor nettopp disse menneskene skal bli født. I Norge i dag lever tusenvis av mennesker som er født med en eller flere utviklingshemninger. Mange er født med alvorlige sammensatte funksjonsvansker, som gjør at de er avhengig av andres bistand i så godt som alle gjøremål gjennom hele livet. Disse menneskene og deres foreldre er avhengig av at samfunnet kjenner til og har forståelse for deres situasjon og behandler disse med forstand, respekt og verdighet.

I Oslo legges ett og ett barn, ungdom og voksent menneske med alvorlig utviklingshemning ut på anbud av kommunen for å få tilbud om bolig og dagsenterplass. Den tilbyder som gir det «mest økonomisk fordelaktige tilbudet» får rettighet til å gi den enkelte en bolig eller en plass på et dagsenter. Samfunnets svakeste mennesker og deres familier har ikke valgfrihet. Respekt, likeverd og hensynet til deres beste vises ikke.  I debatter diskuteres det rundt tilbud til skolebarn, narkomane og eldre. Innvandrerbarn får stor oppmerksomhet. Er gruppen mennesker med alvorlig utviklingshemning glemt?

Jeg ber nå politikere:

- Slutt å sette enkeltstående mennesker ut på anbud.
- Lytt til familiene og vis at god, stabil og faglig bistand til mennesker med sammensatte funksjonsvanskeligheter er det viktigste, ikke hva tilbudet koster.
- Sett mennesker med utviklingshemning på dagsordenen i valgdebatter,"

skriver Solveig Klinkenberg, assisterende daglig leder, Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter.