Funksjonshemmede

Forslag til nye TT-ordning: Diskriminering

Forslag til nye TT-ordning: ForskjellsbehandlingByrådet har nå lagt fram forslag til en ny TT-ordning, en ordning byråden velger å markedsføre under parolen "fritt brukervalg for alle."

Hovedprinsipp i ordningen er at hver bruker tildeles et kronebeløp på et elektronisk reisekort og reisens kostnad avkortes på reisekortet når brukerne benytter dette. For oss som kan bruke ordinær kollektivtrafikk (buss, trikk,tbane) er det samme pris, uansett hvor langt du reiser innenfor kommunegrensen. Men for den som ikke er i stand til å nyttiggjøre seg ordinær kollektivtrafikk (f.eks. blinde), og må bruke vanlig taxi, så vet vi et det er svært forskjellig om du reiser fra Holmlia eller Stovner og til sentrum, enn om du har en kort reise fra Majorstua til Grønland. Og det nå engang slik at et flertall av oss reiser til sentrum, hvor det meste av kulturliv, byomfattende møter og mange offentlige kontorer ligger.

Ordningen Byrådet foreslår er derfor et forslag for forskjellsbehandling, og en betydelig svekking av den TT-ordningen vi i dag har. Men jeg er opptatt av å høre brukernes synspunkter og innspill, for her kan det være sider ved forslaget jeg ikke ser sånn ved første øyekast.  Skriv innspill i kommentarfeltet eller send meg en mail.

Og: dette er et forslag, som skal behandles av bystyrets samferdsels- og miljøkomite, for så å sluttbehandles i bystyret. Du kan påvirke resultatet.

Les Byrådets pressemelding
Les byrådssaken
Fortell medlemmene av bystyrets samferdsels- og miljøkomite hva du mener (send f.eks. mail)