Funksjonshemmede

TT: Forslag til ny ordning gir grunn til bekymring

Thor Sandmel er av dem som med god grunn er bekymret for forslaget til ny Transporttjeneste for funksjonshemmede:

"Hører det er planer om ny TT-ordning, med beløp i stedet for antall turer, og belastet beløp blir avhengig av turens lengde. Skulle ha reagert lenge før, men det er mye å gjøre, jeg er gammel og utslitt, alt tar enda lengre tid enn  før, og det skjer vonde  ting på hjemmebanen. Jeg orker ikke lenger å stå på barrikadene som før. Men iallfall, den nye ordningen vil for det førstte bli mindre oversiktlig for oss, antall turer er rimelig greit å holde rede på,  men hvor mye  vi har igjen på "kontoen" er ikke så greit. Men det verste er at det slår veldig urettferdig ut for oss som bor litt "perifert". De aller fleste turer går naturligvis til sentrum og sentrummsnære områder, og tilbake, det er få turer som går i nærområdet (hvis man ikke bor sentralt, da).

En annen ting er dette med arbeidsreiser. Her må jeg innrømme at jeg ikke vet hva  det nye forslaget sier, men etter det jeg forstår av dagens regler opphører retten til arbeidsreiser ved fylte 67. Selv om "vanlig" aldersgrense er 67, er det jo de færreste som sluttter akkurat på dagen, det blir som regel ved årsskiftet eller ved sommerferien. Dessuten er det jo nå et politisk ønske  om at de som orker det skal stå i arbeid utover 67, ja til og med gjerne utover 70, og da rimer det dårlig at man ikke kan komme seg på jobb og dermed  tvinges til å slutte, enten man  selv (og arbeidsgiver) vil eller ikke. Man kan jo f.eks. ha 67 eller årsskiftet det året man fyller 67 som hovedregel, men med mulighet for forlengelse hvis man kan vise til at  arbeidsgiver faktisk ønsker at  man skal fortsette. Det vil neppe bli noe stort rush, de fleste funksjonshemmede kommer aldri i arbeid, og av de få "heldige" er de aller fleste støtt ut lenge før 67. Men noen få stabukker som jeg kan kanskje klore seg fast enda en stakket stund, om vi får muligheten," skriver Thor Sandmel.

Saken behandles nå i bystyrets samferdsels- og miljøkomite. Fortell dem hva du mener.

Kommentarer   

0 #1 Aud Jorunn Løvehaug 27-04-2013 07:32
Helt enig med deg Tor. Flott at du tar det opp! Det bekymrer også meg og er veldig viktig for mange. Hvis dette blir vedtatt, blir det vanskelig for mange. Jeg skulle også ha tatt det opp, men kreftene strekker ikke til...
-1 #2 Dagveig Klemetsen 27-04-2013 07:58
Dette er et helt hårreisende forslag som vil ramme alt for mange av TT-brukerne. Kan ikke skjønne hva de styrende organer tenker på med å komme med et slikt forslag. Det vil bare øke forskjellene i samfunnet i stedet for å jevne ut. Henger ikke på greip at folk blir oppfordret til å stå lenger i jobb, og samtidig miste tilgjengelighet en. Har stått veldig på med TT saken, da jeg selv er bruker...og vet ikke om det var på bakgrunn av mine brev at kvoten for de over 67 ble høynet til 70 turer, men det ble et skritt i retning retning. Jeg gir meg ikke med dette, for jeg syntes det blir for urettferdig at det er de svake gruppene som alltid blir rammet og avskjæret med småpenger og dårlige tilbud !

Legg til kommentar