Funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede: Avvis forslaget om ny TT-ordning

Rådet for funksjonshemmede: Avvis forslaget om ny TT-ordning

Det kommunale Rådet for funksjonshemmede er krystallklar i en henvendelse til bystyret: "Rådet for funksjonshemmede vil innledningsvis minne om at prinsippene om inkludering, likestilling og likeverd skal danne grunnlaget for alt arbeid og alle tiltak som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette er det nasjonal enighet om.

Rådet har registrert at brukerorganisasjonene i en felles uttalelse avviser en ny framtidig organisering av TT-ordningen (”penger på kort”) som organisasjonene mener innebærer fare for isolasjon, færre turer,geografisk ulikhet internt i Oslo, mindre anledning til å leve aktive liv, mindre anledning til aktiv samfunnsdeltakelse, økende avstand mellom TT-tilbudet og det ordinære kollektivtilbudet, og usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling av reisetilbudet."

Og rådet konkluderer slik overfor bystyret:

- Bystyret og byrådet legger det foreliggende forslaget i skuffen.

- Byrådet opprettholder ordningen med antall turer.

Og det er en klok konklusjon, som jeg støtter 100 prosent.

You have no rights to post comments