Funksjonshemmede

Psykisk utviklingshemmede: Glemt av alle?

Psykisk utviklingshemmede: Glemt av alle?

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik har en nyttig påminning på bloggen sin, hvor hun blant annet skriver: "I Norge har vi liten tradisjon for å jobbe mot diskriminering av folk med nedsatt funksjonsevne generelt og folk med psykiske lidelser spesielt. Verken myndighetene, mediene, organisasjonene eller vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet har klart å løfte psykisk helse inn i menneskerettighets- og antidiskrimineringsarbeidet.  Illustrerende nok er det fortsatt helse- og omsorgsministeren som snakker om folk med nedsatt funksjonsevne, mens antidiskrimineringsministeren stort sett er stille.

Jeg tar utfordringen om å bidra til økt oppmerksomhet om den diskrimineringen folk med psykiske funksjonsnedsettelser utsettes for. Men jeg trenger drahjelp fra flere av dere. Jeg trenger hjelp fra enkeltmennesker som opplever diskriminering. Si ifra til oss. Jeg trenger hjelp fra organisasjonene. Fortell om diskrimineringen, fortell om at vi har et vern mot diskriminering også for folk med psykiske lidelser i Norge. Og ikke minst trenger jeg hjelp av våre politikere. Bruk den ferske FN-konvensjonen til å sette Norge i førersetet i kampen mot diskriminering av mennesker med psykiske funksjonsnedsettelser. Tiden er overmoden," skriver hun blant annet.

Kommentarer   

0 #1 xyz 25-05-2013 00:23
Et problem er at når én blir diskriminert, så er det nesten alltid kun den diskriminerte som vil være enig i at diskriminering skjer. Selv om du Blogger om det, så betyr det ikke at du er istand til å peke og si ifra; å både forstå og handle.
+1 #2 Petter Tomren 25-05-2013 12:39
Bra at dette tas opp, når det er sagt så er det psykisk funksjonshemmin g/psykiatri ombudet omtaler, ikke utviklingshemme de. Så de er fortsatt glemt.
0 #3 Frode Valderhaug 27-05-2013 07:49
En ting er de funksjonsfriske som blir utsatt diskriminering, de står sterkere sånn sett i og med at de i langt større grad blir tatt på alvor, det samme kan ikke sies å gjelde utviklingshemme de i og med at denne gruppen representerer de svakeste i samfunnet. De som er født med utviklingshemni ng er over-represente rt i denne gruppen som blir utsatt for nettopp slik diskrimminering , og det er det som blir helt feil! Dette er fakta som er godt dokumentert ut fra opplysningane som har kommet frem.
0 #4 Elin K 02-06-2013 09:42
Ja, glemt av alle, og enda mer de med de største funksjonshemnin gene, de multifunksjonsh emmede. De er få, men krevende. Det er ingen som sloss for dem, selv ikke de organisasjonene som skulle representere disse menneskene.'Og foreldrene har nok med det daglige strev og kampen mot systemene, så de kan heller ikke sloss for hele gruppen.

Legg til kommentar