Funksjonshemmede

Gledelig nyhet: Mindre anbud

Gledelig nyhet: Mindre anbud

Det å være funksjonshemmet eller ha et multifunksjonshemmet barn er krevende. Neste år slipper disse i alle fall en bekymring: De skal få større innflytelse på egen hverdag ved at de slipper å bli satt ut på anbud. I stedet skal leverandørene prekvalifiseres og brukerne og deres pårørende kan selv velge mellom dem.

Dette er et av resultatene av forhandlinger jeg/SV har ført med byrådspartiene de siste dagene.  SV, Høyre, Venstre og Kristelig Folkepartis bystyregrupper har inngått følgende avtale:

"Det igangsettes umiddelbart et arbeid for å innføre fritt brukervalg på dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet. Dette gjøres ved å prekvalifisere og inngå rammeavtaler med leverandører som brukerne og deres pårørende kan velge mellom. Det tas sikte på gjennomføring av dette fra høsten 2014."

Hanne Svarstad og Mette Grieg i Familieforeningen ved Nordre Aasen var for noen uker siden i møte med bystyrets helse- og sosialkomite. Der fortalte de om negative konsekvenser med dagens situasjon med anbudsutsettinger. Videre presenterte de et alternativ for hvordan kommunen kan legge om til brukervalgte omsorgstilbud. "Kommunen bør kvalitetssikre og godkjenne bo‐ og avlastningssteder, mens vi foreldre er best i stand til å velge det mest hensiktsmessige alternativet i hvert enkelt tilfelle," sa de blant annet til bystyrepolitikerne.

De er blitt hørt.

Kommentarer   

+2 #1 Magnhild Sørbotten 29-05-2013 07:18
Stor takk til deg Ivar frå Norges Handikapforbund Oslo, for den utrettelege innsatsen du har lagt ned for at det skulle bli slutt på den uverdige anbudsutsettels en av enkeltpersonar. Uten din innsats og uten innsatsen til mange foreldre/pårøra nde hadde situasjonen vore ein heilt annan.
#2 Judith Kvernes 29-05-2013 07:19
Dette er jo virkelig en gladnyhet og et godt skritt i riktig retning i Oslo kommune!
#3 Gry Wastvedt 29-05-2013 07:30
Takk for iherdig innsats - og for at fornuften har seiret!
+1 #4 Solveig Klinkenberg 29-05-2013 07:37
Dette var den beste nyheten vi på Ragna Ringdals Dagsenter har fått på flere år!

En stor takk til alle som har stått på for å få en slutt på den uverdige anbudsutsetting en av enkeltpersoner. Jeg smiler fra øret til øret!
#5 Berit Ovesen 29-05-2013 13:35
Tusen takk for at du med stamina kjemper for funksjonshemmed e, Ivar
#6 Kari Botten 29-05-2013 15:40
Takk Ivar! Dette var gode nyheter.
#7 Elin K 29-05-2013 16:52
Skulle vel egentlig bare mangle, men slik har det blitt. Politikk er fortsatt viktig!
KOFA (Klagenemd for offentlige anskaffelser) krever ikke at ungene skal settes ut på legd, men har til nå insistert på det, av ideologiske grunner. Godt det er stoppet i denne omgang.
#8 Elin K 29-05-2013 16:54
, men byrådet, har til nå insistert på det, skulle det stå.

En liten lenke om legd-systemet er kanskje på sin plass.

snl.no/legd
#9 Aashild Korsgaard 29-05-2013 21:16
Takk til Ivar for din iherdige innsats. En uverdig situasjon; mennesker ute på anbud, er forhåpentlig borte for alltid. Det er bare så ufattelig at dette har vært en gangbar politikk i så mange år.
#10 Elin K 30-05-2013 18:56
Det er neppe borte for alltid. Og folk godtar det, så lenge det ikke rammer dem selv (eller en av de nærmeste), men da er det for sent...

You have no rights to post comments