Funksjonshemmede

Gledelig nyhet: Mindre anbud

Gledelig nyhet: Mindre anbud

Det å være funksjonshemmet eller ha et multifunksjonshemmet barn er krevende. Neste år slipper disse i alle fall en bekymring: De skal få større innflytelse på egen hverdag ved at de slipper å bli satt ut på anbud. I stedet skal leverandørene prekvalifiseres og brukerne og deres pårørende kan selv velge mellom dem.

Dette er et av resultatene av forhandlinger jeg/SV har ført med byrådspartiene de siste dagene.  SV, Høyre, Venstre og Kristelig Folkepartis bystyregrupper har inngått følgende avtale:

"Det igangsettes umiddelbart et arbeid for å innføre fritt brukervalg på dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet. Dette gjøres ved å prekvalifisere og inngå rammeavtaler med leverandører som brukerne og deres pårørende kan velge mellom. Det tas sikte på gjennomføring av dette fra høsten 2014."

Hanne Svarstad og Mette Grieg i Familieforeningen ved Nordre Aasen var for noen uker siden i møte med bystyrets helse- og sosialkomite. Der fortalte de om negative konsekvenser med dagens situasjon med anbudsutsettinger. Videre presenterte de et alternativ for hvordan kommunen kan legge om til brukervalgte omsorgstilbud. "Kommunen bør kvalitetssikre og godkjenne bo‐ og avlastningssteder, mens vi foreldre er best i stand til å velge det mest hensiktsmessige alternativet i hvert enkelt tilfelle," sa de blant annet til bystyrepolitikerne.

De er blitt hørt.