Funksjonshemmede

TT-saken: Svikter Fr.P?

TT-saken: Svikter Fr.P?

Oslo kommune har i dag en TT-ordning som gir brukerne max 150 turer pr år. TT-ordningen er gradert. Det er nå forslag om at TT-tjenesten skal legges om fra antall turer pr år til beløp på kort. Brukerorganisasjonene har i en felles uttalelse avvist en ny framtidig organisering av TT-ordningen (”penger på kort”) som organisasjonene mener innebærer fare for isolasjon, færre turer,geografisk ulikhet internt i Oslo, mindre anledning til å leve aktive liv, mindre anledning til aktiv samfunnsdeltakelse, økende avstand mellom TT-tilbudet og det ordinære kollektivtilbudet, og usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling av reisetilbudet.

Bystyrets samferdsels- og miljøkomite utsatte behandling av saken i siste møte, og har berammet et ekstramøte 6. juni. Ap, SV og Rødt støtter brukerne og vil avvise Byrådets forslag. Men for å få flertall for avvisning må Fr.P havne ned på riktig side. Frps Mazyar Keshvari omtaler Byrådets forslag som en rasering av TT-tilbudet, men partiet har ikke bestemt seg for hvordan de vil stemme.

Derfor: fortell Fr.Ps bystyrepolitikere hva du mener

Kommentarer   

0 #1 Joakim Taaje 02-06-2013 13:47
Hei. Snublet over din blogg via FB og leste med interesse dine innlegg om TT. Jeg er helt enig at å gå over på kronebeløp vil være å rasere dagens ordning. 150 turer i året er nemlig svært bra sammenlignet med andre fylker i landet. I Akershus blir f.eks. en ordinær bruker tildelt 8600kr i året som er svært lite hvis man er rullestolbruker og må benytte rullestoltaxi. I Skedsmo er minsteprisen per tur på 400kr! som mao betyr at man i praksis har 10 stk tur/retur i året. Vi i NHF Skedsmo ønsker å gjøre noe med dette. Det er svært diskriminerende at det er slike forskjeller mellom fylker på basale transportbehov. Mange lever direkte uverdige liv pga. dette. Det virker som du har satt deg godt inn i hvordan TT ordningen er bygget opp og jeg lurte på om du har noen tips på hvordan vi bør gå frem for å utjevne forskjellene slik at alle kan ha et like godt tilbud som Oslo har i dag. TT midlene bør mao gå over statsbudsjettet og ikke være vilkårlig ut fra hvor god økonomi et hvert fylke har. Setter stor pris på tips og tilbakemelding. Jeg kan kontaktes på
Mvh
Joakim Taaje
Leder NHF Skedsmo
0 #2 Dagveig Klemetsen 02-06-2013 15:04
TT ordningen må forbli slik den er i dag. Noe annet vil bli å rasere tilbudet for brukerne. Det må alle partiene enes om, også FrP.
0 #3 Solveig Klinkenberg 03-06-2013 06:45
Dette blir som en "lakmustest" på hva Frp mener om tilbud til "eldre, unge og svake". Jeg venter spent!
Her består ikke H og Krf testen!
0 #4 Margareta Forrestad del 1 03-06-2013 12:09
Til FRP-representan tene i bystyret!

Klokken "klemter" nå for TT-ordningens fremtid. nå kan DU, som bystyrerepresen tant, være med på å fortsette å gjøre det bra for funksjonshemmed e Osloborgere gjennom å stemme RIKTIG i samferdselskomi tén /bystyret!

Jeg oppfordrer deg, FRP-representan t, ta deg tid til noen minutters refleksjon før samferdselskomi témøtet / bystyremøtet og tenk igjennom følgende:

Hva betyr nåværende TT-ordning for brukerne?
Hva får man til av aktiviteter gjennom én TT-tur / retur per uke?
Hva bruker DU som kanskje har bil / tar T-bane, buss, trikk av transportmuligh eter per uke.
Hva ville DU måtte AVSTÅ fra hvis du hadde samme antall turer som funksjonshemmed e TT-brukere?
Hva vil overføring til beløp bety jamført med turer på kort hvis du vet at beløpet vil reduseres i forhold til hva antall turer vil koste -- et forhold som er høyst reelt. Politikerne har nemlig avisert at man ønsker reduksjon i TT-bruken.

Synes DU at én tur per uke er et urimelig høyt forbruk?
Er det rimelig at en person som f.eks bor på Holmlia skal ha mindre mulighet til aktivitet enn en person som bor i sentrum? det vil høyst sannsynlig bli en realitet hvis byråden får det som hun vil.

Er det ønskelig med mindre innflytelse fra funksjonshemmed e i politiske verv? Det vil også bli en realitet hvis ordning med penger på kort innføres.
0 #5 Margareta Forrestad del 2 03-06-2013 12:11
Vil DU som FRP-representan t bidra til at TT-ordningen forringes? det er nemlig SAMTLIGE organisasjoners av funksjonshemmed e mening vil skje dersom byrådets forslag får majoritet.

Det hevdes at Oslo by har dårlig økonomi. Er økonomien så dårlig at vi IKKE har mulighet for en fungerende TT-ordning sett mot lyset av at det nå er bevilget 2.2 miljarder til et nytt Munch-museum?

Hvis du svarer ja på ovenstilte spørsmål og hvis du støtter byråden i hennes forslag, da er du med å sørge for at bra fungerende velferdsordning er for byens befolkning bygges ned.

MERK at organisasjonene av funksjonshemmed e ikke har bedt om FLERE turer på kort!
Det en ber om er å IKKE støtte en reduksjon av en ordning som tross alt betyr så mye for ganske mange.

margareta Forrestad
nestleder FFO
+2 #6 Magna Jenssen 03-06-2013 18:32
Dette forslaget om ny TT- ordning er aldeles grotesk. Selv bor jeg på Bjørndal dvs. at mine turer kan koste mer en for en som bor sentrumsnært. Men alle verken kan eller vil bo i sentrum. Jeg er totalt blind med en rekke andre sykdommer som gjør at kollektiv transport alene, vil være særdeles slitsomt.
For å ta bare et par eksempel, vil et sykebesøk på Ullevåll Sykehus, medlemsmøter i Norges Blindeforbund og lignende koste dyrt av en fast gitt sum. En slik ordning virker svært urettferdig siden jeg som bor på Bjørndal er totalt avhengig av transport, mens f.eks. de som bor i Sporveisgaten lett kan gå til disse stedene uten bruk av TT- midler. Dette viser at den nåværende ordningen ikke forskjellsbehan dler funksjonshemmen de i forhold til hverandre, selv om prisen vi betaler pr. tur er diskriminerende i forhold til funksjonsfriske . Da jeg ikke har noen annen nær i familien enn min mann å trekke veksler på, blir dette en veldig vanskelig situasjon med isolasjon og depresjon som resultat.

Jeg håper FRP som har vært på Hurdal-senteret og fremlegger at de forstår viktigheten av hjelpemidler, også forstår viktigheten av en trygg transport.

Takk for at du jobber for saken.

Vennlig hilsen Magna Jenssen.
0 #7 Agnes Persen 04-06-2013 14:41
Dette er til skrekk og gru. Det er vel ille nok som det er,og mange ganger verre blir det om det deles ut et bestemt beløp å kjøre for. Tenk om funksjonsfriske skulle få et fast beløp i året for å kjøre trikk eller buss,og så måtte de velge hva de skulle bruke de reisene på. Det blir også fryktelig urettferdig for de som bor langt unne byen/sentrum. Dere i FRP skryter jo av at dere er på de svakes side, ja så vis det i gjerning ikke bare i ord.Det snakkes stadig om at vi funksjonshemmed e skal integreres, på lik linje med alle andre, men hvor er da likheten når det gjelder bl.a. transport?
Stem for at vi får beholde ordningen som den er og helst litt bedre.

Legg til kommentar