Funksjonshemmede

TT-saken: Svikter Fr.P?

TT-saken: Svikter Fr.P?

Oslo kommune har i dag en TT-ordning som gir brukerne max 150 turer pr år. TT-ordningen er gradert. Det er nå forslag om at TT-tjenesten skal legges om fra antall turer pr år til beløp på kort. Brukerorganisasjonene har i en felles uttalelse avvist en ny framtidig organisering av TT-ordningen (”penger på kort”) som organisasjonene mener innebærer fare for isolasjon, færre turer,geografisk ulikhet internt i Oslo, mindre anledning til å leve aktive liv, mindre anledning til aktiv samfunnsdeltakelse, økende avstand mellom TT-tilbudet og det ordinære kollektivtilbudet, og usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling av reisetilbudet.

Bystyrets samferdsels- og miljøkomite utsatte behandling av saken i siste møte, og har berammet et ekstramøte 6. juni. Ap, SV og Rødt støtter brukerne og vil avvise Byrådets forslag. Men for å få flertall for avvisning må Fr.P havne ned på riktig side. Frps Mazyar Keshvari omtaler Byrådets forslag som en rasering av TT-tilbudet, men partiet har ikke bestemt seg for hvordan de vil stemme.

Derfor: fortell Fr.Ps bystyrepolitikere hva du mener