Funksjonshemmede

Universell utforming i offentlige anskaffelser – et verktøy for et tilgjengelig samfunn for alle

Tilgjengelighet til bygg og uteområder er et problem for mange mennesker med funksjonsnedsettelser i dagens Norge.

Rapporten "Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006", som ble utarbeidet på oppdrag fra Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne og Sosial- og helsedirektoratet, viste at ”tilgjengeligheten til utemiljø, bygninger og anlegg ikke er i overensstemmelse med de politiske mål som er satt og de faglige kvalitetskravene som gjelder. Dette gjelder for nye utemiljøer, bygninger og anlegg, og i særdeleshet for eksisterende omgivelser.


Det har vært en økt politisk, økonomisk og faglig innsats for tilgjengelighet de siste fem årene. Tilgjengeligheten øker, men også i nye bygg og anlegg er det fortsatt svikt i kvaliteten, sa seniorrådgiver Rudolph Brynn fra Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne på Bygg- og anleggsdagene tirsdag.

Les mer

Legg til kommentar