Funksjonshemmede

TT-kvote for funksjonshemmede folkevalgte

"Folkevalgte som er brukere av TT-kort, får dekket sine utgifter til transport til møter i folkevalgte organer eller annen pålagt virksomhet tilknyttet vervet". På initiativ fra Ivar Johansen vil Oslo bystyre i sitt første møte vedta dette. Bakgrunnen for forslaget er eksempler på at f.eks. brukerrepresentanter i bydelsråd for funksjonshemmede har måttet melde forfall til møter fordi disse har brukt opp sin TT-kvote.

Les protokoll fra bystyrets finanskomite
Les rapporten: Deltakelse i politisk arbeid. Forutsetninger og like muligheter for alle
Les rapporten: Funksjonshemmedes muligheter til å delta i valg og utøve sine rettigheter som folkevalgt

Legg til kommentar