Funksjonshemmede

Ny kommunal dataplattform: Tilpasning for synshemmede?

Ny kommunal dataplattform: Tilpasning for synshemmede?

Etter anmodning fra organisasjonen Synshemmede Akademikere har jeg tatt opp følgende spørsmål med Byrådet: "Oslo kommune skal fra august av innføre en ny dataplattform kalt Oslofelles 2.0. Denne vil føre til at synshemmede arbeidstakere i kommunen står i fare for å miste sitt viktigste arbeidsredskap om det ikke umiddelbart tas grep. Etter hva SAF har brakt i erfaring, har kommunen ikke gjortnoe for å sikre at synshemmede arbeidstakere får tilgang til den nye dataplattformen. Det synes å være en utbredt oppfatning at bare programmene er tilgjengelige, kan de brukes på hvilken som helst dataplattform, men slik er det ikke. Det hjelper ikke hvor tilgjengelig et dataprogram er hvis plattformen programmet ligger på er utilgjengelig."

Byrådet ble bedt om å svare på hva Byrådet sette inn av tiltak i forhold til dette. Og jeg kan vel ikke oppfatte Byrådets svarnotat til bystyrets finanskomite som annet enn at: dette ordner nok virksomhetene opp i, som best de kan.

Les notatet selv, og ta gjerne kontakt med meg dersom det er eksempler på virksomheter som ikke har gjort de forberedelsesaktiviteter som Byrådet beskriver i sitt notat.

Kommentarer   

0 #1 Haakon 17-07-2013 10:09
Det er vanlig at forstørring av skrift er en del av operativsysteme t, Ivar, ikke i applikasjonen.

Bruker du tekstbehandlere n Word? Verdens mest brukte?
Se om du kan finne noe der for syshemmede eller tilpassninger der er du snill.

Derimot, om du ser i Windows Start-meny → All Programs → Accessories → Ease of Access → Magnifier

Start programmet så ser du hvordan det virker.

Hvor mange millioner er du villig til å bruke på noe som allerede eksisterer?
0 #2 Unni Fauskrud 17-07-2013 11:34
Jeg lurer virkelig på om løsninger for oss synshemmede som skal benytte denne nye dataplattformen er testet. I så fall har dette foregått uten deltagelse fra oss som er omfattet av endringene. Må si jeg er litt skeptisk til å starte på jobb igjen litt uti august, da omleggingen skal være gjennomført på min arbeidsplass.
0 #3 Synshemmede Akademikere - SAF 17-07-2013 11:36
Vi kan ikke få fullrost Ivar Johansen nok for at han ta denne saken videre. For oss er fungerende IKT-systemer helt avgjørende hvis vi skal ha en sjanse til å skaffe os og beholde en jobb.
0 #4 Ivar J 17-07-2013 12:00
Haakon: Er du synshemmet kan du være alt fra noen få prosent synshemmet, til opp mot 100 prosent; blind. Dette handler selvsagt om noe annet og langt mer enn spørsmål om skriftstørrelse .
0 #5 Haakon 17-07-2013 12:04
Vet du, Ivar, dette vet jeg lite om og er nysjerrig. Imponerende at folk som ikke kan lese en skjerm kan jobbe med data!

Er det mange i Oslo kommune som er i denne situasjonen?
0 #6 Torleif 17-07-2013 17:19
Så bra at du er nysgjerrig, Haakon! Windows har noe de kaller tilgjengelighet sfunksjoner. Men synshemmede kan i liten grad klare seg med den tilgjengelighet en som finnes som standard i Windows, fordi denne er for dårlig. Windos-‹tilgjen gligheten› matcher ikke mange av de kravene som må være oppfylt i et datamiljø for at synshemmede skal kunne arbeide effektivt med data. Word er bare en liten del av det synshemmede jobber med på data. Vi synshemmede skal jobbe med akkurat like mange dataprogrammer som dere andre. Da nytter det ikke å fokusere på kun Word. Det må i stedet fokuseres på plattformen der dataprogrammene ligger. Forstørrelsespr ogrammet i Windows mangler mange av de egnskapene som må være på plass for at et forstørrelsespr ogram skal virke godt sammen med andre programmer. Og som Ivar også har forståttt; dette handler om mye mer enn forstørrelse. For eksempel må det også være lagt til rette for at datamaskinen skal oversette skjermbilder til blindeskrift og/eller produsere norsk syntetisk tale av skjermbildet. Disse tingene er IKKE inkludert i Windows operativsystem. For å få det til behøves tilrettelegging i tillegg. Når dette er sagt, må det stilles krav til tilgjengelighet i enkeltprogramme r også. Men denne tilgjengelighet en vil ikke virke hvis det mangler tilgjengelighet på plattformen eller operativsysteme t hvor det enkelte programmene ligger.
0 #7 Haakon 17-07-2013 19:30
Høres ut som det går an å lage et program som ligger i bakgrunnen og lager alt som vises på skjermen til blindeskrift... .
Uansett program som er på toppen...
0 #8 Torleif 19-07-2013 06:51
Det er nettopp slike programmer som finnes fra før, som altså ikke behøves å lages. Men problemet med disse programmene er at de IKKE er standard i Windows. Særlig i større nettverksløsnin ger blir dette et problem da slike programmer utgjør et slags «fremmedelement », eller tredjepartsprog ramvare som det heter på dataspråket. Hadde dette vært standard i Windows, ville problemet vært mye mindre. Så lenge det ikke er det, må det stilles krav til universell utforming gjennom at når man bygger opp (nye) datamiljø og plattformer, så må slike programmer/slik funksjonalitet legges inn fra begynnelsen av/i bånn. Når dette ikke tas hensyn til, opplever mange synshemmede problemer med å få tilgang til nettverk/plattf ormer, fordi tilgjengelighet sprogramvaren bare finnes på vår lokale PC og ikke er lagt inn på selve plattformen. Da hjelper det ingen ting med tilgjengelighet sprogramvare på datamaskinen lokalt. Tilgjengelighet en må være til stede begge plasser, både på lokalt utstyr, og i nettverket/plat tformen/datamil jøet man jobber opp mot. Apple er mye mye bedre her enn Windows. I Apples operativsysteme r (både for mac og iPhone-/pad osv.), er programmer for blindeskrift, syntetisk tale og forstørrelse med god funksjonalitet, lagt inn som standard i operativsysteme t. Så en blind kan kjøpe en mac eller en iPhone og bare sette i gang med å bruke den med det samme, uten behov for noen som helst tilrettelegging utenfra. Veldig synd at Windows ligger så langt etter her. Også synd at i de fleste arbeidslivssamm enhenger er det Windows som er rådende. Hadde flere organisasjoner valgt apple-baserte dataløsninger, ville vi ha unngått mange av disse problemene. Men at ett operativsystem er bedre enn det andre på dette området, er ingen grunn til ikke å kjempe for god tilgjengelighet i alle løsninger, særlig de som har det offentlige som store kunder...

Legg til kommentar