Funksjonshemmede

Arbeidsmarkedsbedrift-sentralisering: Fagfolk advarer

Fagfolkene nærmest brukerne, ved den enkelte arbeidsmarkedsbedrift for yrkeshemmede, er særs kritiske til Byrådets høringsdokumentforslag om å sentralisere og samle all aktivitet i en bedrift. Oslo Produksjon & Tjenester AS uttaler f.eks.:

"Vi tror ikke at den foreslåtte organisasjonsmodellen er til det beste for de svakeste av brukerne av våre tjenester – alle våre ansatte på Varig Tilrettelagt Arbeid.

- Når lik produksjon samles, vil utviklingsmulighetene innenfor hver avdeling vil bli svært begrenset. NAV -og selvsagt de VTA-ansatte selv - forventer utviklingsmuligheter i jobben, akkurat som ordinært ansatte gjør det, og det er i dag vanlig at personer bytter mellom ulike type produksjon i løpet av sitt arbeidsforhold.

- En person som ønsker nye arbeidsoppgaver/ trenger nye utfordringer må faktisk også bytte arbeidssted - og ikke minst kollegaer. Sosial tilknytning er en svært stor utfordring for denne gruppen brukere, og for mange er arbeidskollegaene den eneste sosiale omgangen de har. Å bytte arbeidssted er for mange derfor en svært stor påkjenning.

- Svært mange av de VTA-ansatte, vil måtte flytte til en ny bedrift for å følge arbeidsoppgavene når omorganiseringen gjennomføres. Mange har jobbet samme sted med mange av de samme kollegaene i over 20 år, og vil oppleve dette som svært traumatisk.

- Det vil bli kjempestore avdelinger/miljøer på noen områder (for eksempel pakking/montering). Noen brukere trives med det, men andre gjør det ikke. De som kun ønsker/mestrer denne type enkle arbeidsoppgaver, men ikke mestrer å jobbe i store miljøer, vil mao ikke lenger ha et egnet tilbud. Det vil heller ikke være tilstrekkelig å lage mindre skjermede områder innenfor avdelingene, siden fellesområder (for eksempel kantine) og antall medarbeidere fortsatt vil være stort og uhåndterlig for disse.

- Vi får en samling av de sterkeste/svakeste i ulike avdelinger avhengig av kompleksiteten i produksjonen avdelingen skal håndtere, med de negative konsekvenser det gir for et godt arbeidsmiljø, manglende rollemodeller med mer.

- Hver avdeling vil kun ha én arena for kartlegging av en nyansatt på VTA, mens vi i dag har et spekter og over litt tid kan finne ut hvor personen trives og fungerer best uten at personen må bytte arbeidssted/kollegaer.

- Én bedrift og samlede produksjonsområder vil gi én bedriftskultur og arbeidsform og ingen/færre reelle valg. Vi ser at en arbeidstaker på VTA som per i dag ikke finner seg helt til rette i Bedrift A, like etterpå finner seg svært godt til rette i Bedrift B – med de samme arbeidsoppgavene. Og omvendt – fordi det ikke dreier seg om gode/dårlige bedrifter, men om personlige preferanser – akkurat slik ordinære arbeidstakere har når de velger sitt arbeidssted og -miljø. For dette er faktisk et ansettelsesforhold som for mange varer til pensjonsalderen, og for noen også lenger enn det, fordi den sosiale tilknytningen er så viktig."

Her kan det sikkert være forskjellige oppfatninger, så legg derfor gjerne inn synspunkter i kommentarfeltet. Særlig er jeg interessert i hva de ansatte på VTA, ved deres interesseorganisasjoner som Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Handikapforbundet, selv mener. Byrådet har ikke en gang ønsket å spørre dem ved sin høringsrunde.

Saker som dette må behandles i åpenhet. Jeg velger å offentliggjøre høringsdokumentet Byrådet vil hemmeligholde.

Kommentarer   

+3 #1 Jorunn Ringen 16-07-2013 10:28
Er det mulig? Merkelig at man stadig må utsettes for forandringer som ikke er gjennomtenkt eller som er konsekvensutred et? Når ting fungerer godt.
F.eks. dette med reisevei?.
Vår sønn med Downs måtte ha ganske lang øvelse i å reise før han greide sin nåværende reisevei. Hvem skal lære han reiseveien?
Han må ha en stabil leder og godt kjente rundt seg i arb. miljøet. Vi vet hvor lang tid det tar å bli grundig kjent med arbeis takere som han for å få han til å gjøre det han egentlig duger til.Trygghet!
Om han mister jobben? Hvordan blir dagen hans da? Hvem skal "underholde" han fra kl. 7.00 til 16.00 hver dag?
Jeg har ikke gjort mye opprør tidligere, men nå skal det protesteres med nebb og klør! Nå må vi samles og bruke det vi har.Her må vi følge med så vi er klar til angrep. Kast hele forslaget og heller skaffe flere VTA bedrifter.
+3 #2 Tore G Bareksten del 1 16-07-2013 10:47
Sentralt innen nyliberalistisk ideologi som vi finner i målstyring og New Public Management er at det offentlige skal bli mer effektivt ved å kopiere næringslivet. Dette er en trussel mot sysselsetting av psykisk og fysisk funksjonshemmed e. Når alle mål skal tallfestes og evalueres i firkantene til næringslivets regneark, blir det økt fokus på effektivitet og mindre interesse for alt som ikke kan måles i tall, som selvrespekten man får fra arbeidet eller den sosiale treningen og vennskapelige utbyttet fra arbeidsfellessk apet.
For nyliberalismen er alltid større enheter bedre enn små på grunn av næringslivets blinde tro på stordriftsforde ler. For folk med for eksempel downs er derimot mindre arbeidsplasser nær bostedet bedre enn store anonyme enheter langt vekk.

Nyliberalismens profeter og prester preker at en bedrift skal fokusere på kjerneoppgaver og outsource alt annet til andre firmaer. Dermed kan hver bedrift tilby ansatte mindre variasjon i oppgaver enn før.

Ta for eksempel en tradisjonell samlebåndsbedri ft. I gamle dager slapp du uføretrygd hvis du ikke lenger kunne lempe tunge kasser. Du fikk for eksempel jobbe i kantina eller feie i stedet. Men i dag drives kantina av et annet firma som bare vil ha de yngste og friskeste, mens vaktmester og renhold er outsourcet til to andre firmaer.

For bedriften lønner det seg selvsagt å sende mindre effektive ansatte over på syketrygd framfor å tilby andre arbeidsoppgaver . Vi kan si at nyliberalismen gir de rike profitt ved å snylte på trygdevesenet og frata flest mulig eldre, syke eller funksjonshemmed e gleden ved å ha en jobb. Det lønner seg for bedre for bedriften at folk får uføretrygd enn tilpassa oppgaver. Ansvar for de ansatte er ikke profitabelt
+1 #3 Tore G Bareksten del 2 16-07-2013 10:49
Jeg synes det er trist at nyliberalismen nå ødelegger stadig flere verna bedrifter gjennom å redusere variasjonen arbeidsoppgaver , muligheten for individuell tilpasning og støte ut de minst effektive. For mange ville det betydd bedre livskvalitet å ha en jobb og et fellesskap å gå til enn å sitte alene på en hybel. Men individuell livskvalitet har ingen plass i firkantene til målstyringens regneark.

Men målstyring står dessverre sterkt både i ledelsen til AP, Høyre og Frp. Etter høstens valg vil nok min sønns muligheter til arbeid som voksen bli enda mindre. Nyliberalismen er bra for privat profitt, ikke for fellesskapets beste eller gutter med downs.

Legg til kommentar