Funksjonshemmede

Formidling av tekniske hjelpemidler: Hvordan fungerer det?

Formidling av tekniske hjelpemidler: Hvordan fungerer det?

I 2008 vedtok bystyret at "Ansvaret for hjelpemiddeltekniske tjenester overføres fra 31.12.2009 fra bydelene til en byomfattende hjelpemiddelteknisk pool som administreres av bydelsdirektør i Bydel Bjerke."

Målet for endringen ble formulert slik fra Byrådets side: "Byrådet vil tilrettelegge for at personer som har behov for hjelpemidler skal kunne få dette på en enklere og raskere måte enn før. Byrådet forventer at de foreslåtte endringene vil føre til økt brukertilfredshet, mer effektive arbeidsprosesser og et nært og godt samspill mellom NAV hjelpemiddelformidling i Oslo og Oslo kommune, til beste for brukerne. Dette forventes å gi positive ringvirkninger for rehabiliterings-, pleie- og omsorgstjenestene i kommunen.

Fordelene for brukerne vil blant annet være:

- Det blir ett primært kontaktpunkt for alle som har behov knyttet til tekniske hjelpemidler, og det blir enklere for brukerne å få tilgang til personer med kompetanse om hjelpemiddelformidling både i kommunen/bydelene og hos NAV. Det legges til rette for raskere utlevering av folketrygdfinansierte hjelpemidler

- Det legges opp til en organisering av hjelpemiddeltekniske tjenester som gjør tjenesten mindre sårbar, mer effektiv og bedre i stand til å utføre kvalitativt godt arbeid som følge av bedre muligheter for å opparbeide kompetanse."

Jeg fikk foran bystyrebehandlingen dengang mange bekymrede henvendelser, stemte i mot forslaget og ønsket at altmuligmanntjenesten og denne delen av bistand med tekniske hjelpemidler fortsatt skulle ligge på bydel. Men det borgerlige bystyreflertallet ville det annerledes.

Men hvordan har det gått? Hva er erfaringene? Jeg har bedt Byrådet overfor bystyret besvare følgende spørsmål: "Hva er erfaringene 4 år senere, sett fra henholdsvis bydel og brukerorganisasjonene?" Og på samme måte spør jeg mine besøkende her på bloggen: Hva er deres erfaringer?

Kommentarer   

0 #1 Ewy Halseth 03-01-2014 11:42
Utlevering, reparasjon, spørsmål og veiledning omkring teksniske hjelpemidler fungerte mye bedre da dette ble håndtert i bydelen nær meg som bruker. Både jeg og mine behov var godt kjent av både ergoterapeut og de andre som var tilknyttet denne tjenesten og alt fungerte mer smidig. Jeg håper at dette kan endres rtilbake slik at hverdagen blir mer håndterbar for oss som sliter nok fra før med våre funksjonsnedset telser.
0 #2 Bente Bråthen 06-01-2014 05:06
Det blir verre og verre. Det kan være nesten et års ventetid for ergoterapeut for de som ikke klarer å søke selv og utvalget blir mindre og mindre. Virker som om HMS tror at vi alle har lik kropp, lik funksjonshemmin g og likt behov. Helst vil de gi førstevalget til alle.
0 #3 Reidar Sundby 06-01-2014 15:27
Formidlingen av hjelpemidler fungerer slett ikke optimalt, heller dårligere år for år. Det såkalte brukerpasset er jo fratatt alt innhold, må jo likevel innom hjelpemiddelsen tralen for alt. Ser ut som sentralens hovedoppgave er å trenere våre behov så godt det går.
0 #4 Maria Teresa Notstad 06-01-2014 15:27
Erfaring til nå er at ikke fungerer som det skal. Brukerpass gjelder ikke mer for oss som hadde avtale fra før, men ingen svarer når vi spør om det. Bare at det ikke gjelde mer.. Lurer på hvem og fra når dette ble bestemt Det brukes nå mye tid i telefonen. Får ingen konkret svar på når hjelpemidler skal repareres og hvem som kommer for å utføre det. Møter ofte på folk som nesten ikke kan norsk..

Legg til kommentar