Funksjonshemmede

Klokt TT-vedtak

Klokt TT-vedtak

På mitt initiativ fattet et enstemmig bystyret før jul et klokt vedtak vedrørerende Transporttjenesten for funksjonshemmede:

«Byrådet bes i forbindelse med ny forskrift for TT-tjenesten komme med forslag til hvordan en bedre kan legge til rette for å kunne bruke TT-tjenesten mellom Oslo og de nærmeste nabokommunene i Akershus. I påvente av en slik sak gis bydelene i særskilte tilfeller adgang til helt unntaksvis å praktisere dette der sterke helse- eller sosialmessige grunner tilsier dette.»

Årsaken til dette er naturligvis at kommunegrensa ikke er en naturlig grense for å besøke venner, eller delta i fritidsaktiviter eller kulturtilbud. Og i påvente av at vi mer permanent får på plass en endelig løsning kan altså bydelene praktisere nåværende regler noe fleksibelt der sterke helse- eller sosialmessige grunner tilsier det.

Jeg er fornøyd med at bystyreflertallet etterhvert snudde, og at dette enstemmig ble vedtatt.

Kommentarer   

0 #1 Dagveig Klemetsen 11-01-2014 10:14
Dette syntes jeg var veldig hyggelig lesning. Da blir det lettere for meg å kunne ta TT til min sønn som bor på Rasta i Lørenskog, dvs. at jeg slipper å betale vanlig takst fra Karihaugen og fram, eller være avhengig av å bli hentet på Karihaugen. Returen vil også bli mye, mye enklere. Flott at bystyret begynner å få opp øynene.
Nå gjenstår bare at vi over 67 år får den samme TTkvoten som de som er yngre.
Skjønner ikke hvilke argument som gjelder for at eldre ikke skal ha samme mulighet til å komme ut som de som er yngre.
70 turer dekker ikke engang en tur /retur pr.uke. Det er veldig beklagelig !
Vær snill og tenk over det !
0 #2 ND 12-01-2014 22:20
Vi er glade for at det ikke er reduksjon i antall turer for taxibrukere i år, og det er bra å utvide tilbudet til også å kunne gjelde Akershus som for noen er ganske nær hjemme. Det jeg reagerer på nå er at turene stiger i pris utover det som burde være rimelig. En TT tur med offentlig transport koster nå 15 kr. en TT tur koster 48 kr fra 01.01.14. med andre ord må de som er avhengig av taxi betale mer enn tre ganger så mye pr. tur som de som kan bruke de ordinære tilbudene. I tillegg kan taxi brukerne ikke benytte seg av overgang, som innebærer at man i løpet av en time kan reiser tur-retur på en billett. Jeg oppfatter dette som urimelig og lurer på om denne prisstigningen har vært oppe til debatt, eller om det bare skjer administrativt?
0 #3 Ivar J 12-01-2014 22:24
ND: jeg er prinsipielt enig med deg; en TT-reise bør koste det samme som i ordinær kollektivtrafik k. det er bystyret som vedtar takstene. av og til har vi fremmet dette prinsipielle forslaget, men det har vært lite støtte å oppnå.
0 #4 Agnes Persen 13-01-2014 09:07
Det er bra at noe positivt kan skje når det gjelder TT. Skulle ønske det kunne bli en kombinasjon av rullestol bil og TT drosje. Jeg er rullestol bruker, men måtte gå over til rødt kort fordi jeg har en rygg som ikke tåler å sitte bakerst i de store bilene. Jeg ble lovet at jeg skulle få sitte foran med sjåføren, men dette ble ikke overholdt. Derfor måtte jeg gå over til vanlig drosje. Men det utelukker meg fra å bruke el.rullestol når jeg trenger det. Skulle ønske vi fikk samme ordningen som vi hadde før, med en del turer overført til vanlig drosje. Og at vi over 67 kan få 150 turer selv om vi må bruke vanlig taxi.

Legg til kommentar