Funksjonshemmede

Aktiv læring for multifunksjonshemmede

Aktiv læring for multifunksjonshemmede

"Kvaliteten på spesialundervisningen i norsk skole er svært varierende, og for multifunksjonshemmede barn er kvaliteten enda mer varierende. Multifunksjonshemmede barn er barn som lærer svært langsomt. Spesialpedagogene har ikke oppdatert kunnskap om hvordan barn som lærer svært langsomt skal undervises. Små barn på under 4 års utvikling kan ikke undervises eller trenes gjennom ulike former for ytre styring. Små barn lærer gjennom egen aktivitet, slik lærer også disse barna. Resultatet av denne manglende kunnskapen er en undervisning som til dels kan være skadelig," mener Elin Kristiansen. 

Og hun skriver: "Les om hvordan min datter Yngvild etter hvert har fått en god undervisning. Dessverre har ikke barnehage og skole vært direkte behjelpelig de første årene, slik at det er mye som er tapt. Disse artiklene er skrevet for at andre foreldre og barn skal slippe å kaste bort unødig mye tid på å skjønne hva som er galt med den pedagogikken som bedrives, og siden bruke tid og krefter for å overbevise skole/barnehage og pedagoger om hvordan undervisningen skal være.

Mitt håp er at foreldrene, og evt. gode krefter i skolen, kan se hva som skjer og at de kan bidra til å endre skolesystemet slik at ikke undervisningen skal bli tilfeldig og personavhengig.  Skolemyndighetene og andre myndigheter er lite opptatt av utbytte av opplæringen for disse barna, og derfor er det foreldrene som må forandre systemet. Dette sier også professor i spesialpedagogikk Kjell Skogen i en artikkel i Aftenposten," skriver Elin Kristiansen.

Hva er andres erfaringer og synspunkter? Skriv gjerne innspill i kommentarfeltet.

Kommentarer   

+5 #1 Berit Ovesen 25-01-2014 09:24
Vi har brukt. Aktiv læring på vår datter. Det kombinerer kartlegging på mange funksjonsområde r og læretiltak mot de nivåene barnet er på. Da får man utvikling etterhvert. Aktiv læring bygger på et positivt menneskesyn som bevarer og dyrker initiativ. Anbefales
+3 #2 Kari Lie-Hagen 25-01-2014 16:13
Svært viktig at noen gir disse barna et 2ansikt" og utfordrer samfunn og politikere til å gi dem det de trenger og rettmessig har krav på. Flott!
+2 #3 Unni Bleken 25-01-2014 21:49
Jeg er meget enig med denne moren. Bra at hun tar temaet "hvordan lærer barn på ut viklingstrinnet 4 år og under". En stor del av Oslos barnehagebarn befinner seg nettopp der på vei gjennom småbarnsalderen s normale utvikling. Derfor gjelder hennes innlegg også dem: Så små barn "kan ikke undervises eller trenes gjennom ulike former for ytre styring. Små barn lærer gjennom egen aktivitet". Ta det med til neste politiske diskusjon om læringsprogramm er og definerte læringsmål i Oslo-barnehagen e.
+2 #4 Anette 27-01-2014 08:39
Jeg skal på kurs om aktiv læring i februar!

aktivlaering.no/.../...

Gleder meg!

Legg til kommentar