Funksjonshemmede

For mange ikke-universelt utformede T-banestasjoner

Få universelt utformede T-banestasjoner

Handikapforbundet bruker den oppgraderte Karlsrud T-banestasjon som eksempel: Etter oppgraderingen er avstanden mellom plattform og vogn så stor at en rullestol eller rullatorbruker vil ha store problemer med å komme inn og ut av vognen uten å sette fast hjulene.

Våren 2012 gjennomførte Ruter en kartlegging av universell utforming og tilgjengelighet ved 94 metrostasjoner i Oslo og Akershus. Kartleggingen omfatter hele reisekjeden. Resultatet viser at 65 av 94 stasjoner er å anse som ikke tilgjengelige stasjoner. Ingen av de 94 stasjonene kommer inn under definisjonen «høystandard metrostasjon». Jeg har utfordret Byrådet/Ruter til å kommentere Handikapforbundets kritikk.

Byråden skriver:

"Byrådet legger til grunn at alle nye T-banestasjoner som bygges skal ha universell utforming etter gjeldende normer.

Når eksisterende stasjoner skal oppgraderes, kan det imidlertid være vanskeligere å få disse til å  tilfredsstille kravene til universell utforming. Jeg har bedt Ruter kommentere kritikken fra tidsskriftet Quarten (se vedlagte brev). Som det fremgår av Ruters svar, er det ofte flere hensyn som gjør det vanskelig eller umulig fullt ut å oppfylle kravene til universell utforming ved oppgradering av eksisterende infrastruktur."

Les Byrådets/Ruters kommentar. Er dette godt nok? .

Kommentarer   

-5 #1 Ragnar 26-01-2014 11:59
Det du ikke må glemme, er at dagens krav til universell fremkommelighet er blitt så omfattende at resultatet blir enorme, skjemmende og kostbare betongkonstruks joner. Både i anlegg og vedlikehold, hrunder belysning, renhold og brøyting. Man får også veldig lange ramper og dermed gngavstander.

Se f.eks. bilde av nye Jar stasjon
budstikka.no/.../...
Her har man fått et enormt og skjemmende betonbygg kastet inn i landskapet. Hele den nye delen av Kolsåsbanen er på samme måten. Millionene bare ruller for et relativt lite antall passasjerer.


Handikappede har også krav på transport, men er dette den riktige metoden? Kan det ikke gjøres enklere, billigere og mindre skjemmende på andre måter, f.eks. med mer individuell handikaptranspo rt?

Kravene er så strenge og omkostningene så store at dette vil gjøre at ellers aktuelle utbygginger av ny skinnegående transport rett og slett ikke blir noe av; det blir for dyrt. Blir det beste det godes fiende?

Jeg konkluderer ikke, men det er i det minste betimelig å stille en del spørsmål.
-1 #2 Peter Udbjørg 26-01-2014 13:53
Et annet moment med de vestlige T-banene er at før krysset man gjerne sporet i plan, nå er banene fullstandard "Metro", hvillet betyr kryssing på bro over eller tunell under sporene (hvillket jo er til beste for alle, det er nå engang tryggere å ikke gå i sporet).
Når det er sagt, Østensjøbanen ble grundig endret fra forstadssporvei (som vi ennå har på Ekeberg- og Lilleakerbanen) til T-bane, det vil da si med stasjoner med ramper, trapper og vekk med planoverganger for fotgjengere og annen kryssende trafikk. Det var sikkert voldsomt da det kom, nå er det ingen som leer på et øyelokk, 40 år er gått og det er historie nå. Lambertseterban en ble åpnet i 1957 som "pre-metro", og det eneste som rullet da, var barnevogner.
Dog, jeg skal si meg enig i at Jar er for j…, men det er De Nye Krav, Og Den Nye Tid, med 6-vognstog pg strømskinner.
Der har vi ulempen med fullskala metro. En utbygging av sporvei, eller "bybane", unngår mye av disse problemene. Noe å tenke på mht. Fornebu?
Men "Ragnar" har abasolutt noen gode poenger.

Legg til kommentar