Funksjonshemmede

Camilla ble nektet å reise med bussen

Camilla ble nektet å reise med bussen

"Jeg har ikke lov å ha med sånne rullestoler, de kan ødelegge gulvet," hevdet en sjåfør da han nektet å la Camilla Huggins Aase (33) være med bussen.

- Utsagnet viser at en del av Ruters sjåfører enten er for dårlig informert eller at de har holdninger som ikke hører hjemme i et serviceyrke, sier Camilla til Handikapnytt.

33-åringen reiser med buss i Oslo i hvert fall 3-4 ganger i uken. Det er mer regelen enn unntaket at hun må krangle med sjåførene for å komme inn på bussen. Noen ganger blir hun rett og slett nektet å komme om bord.

Her er det opplagt en jobb å gjøre! Vi kan jo ikke ha det sånn.

Kommentarer   

0 #1 Ingunn Westerheim 02-03-2014 15:11
Som rullstolbruker i Oslo kan jeg bare bekrefte at dette dessverre er noe som skjer ofte. De fleste av Ruters sjåfører er svært motvillige til å hjelpe. Ruter vil heller ikke fastslå en uforbeholden plikt for sjåføren til å bistå de som ikke klarer å komme inn på bussen ved egen hjelp. De sier at sjåførene skal hjelpe i den grad det er mulig. Det er også lite fokus på vedlikehold av rampene og på opplæring i bruk av senkefunksjonen på bussen. Jeg tror disse holdningene er med på å hindre mange fra å ta bussen, fordi man føler seg uønsket. Se mitt tidligere leserinnlegg om temaet: facebook.com/.../...

Løsningen er kanskje å tydeliggjøre krav til utstyr (som bør være betraktelig bedre enn de uhåndterbare rampene som er der idag), krav til opplæring og plikt for sjåføren til å hjelpe i anbudsvilkårene ? Eller stille krav til automatiske ramper slik de har i mange andre storbyer. Eller kanskje innføre en slags 'bonusordning' hvis sjåføren må hjelpe en funksjonshemmet inn på bussen?
0 #2 Hilde Seip 02-03-2014 17:09
Ja, dette er et problem,jeg har bare én gang opplevd at sjåføren har kommet for å ta ut rampa. (Da satt den fast, men han fikk det til etter mye strev, så vedlikeholdet av bussene på dette punktet må bli mye bedre, en rutine. Grunnen til at dette er eneste gang jeg har opplevd at sjåføren har strevet med dette, er nok at jeg svært ofte blir hjulpet av snille med-passasjerer , og sånn skal det jo heller ikke være. Automatiske ramper bifalles, hvis det finnes slike som tåler vårt klima.
0 #3 Thor Sandmel 02-03-2014 17:39
Ja, det er et problem at rampene ofte sitter fast. Jeg opplever stort sett sjåførene som villige til å hjelpe, men som regel rekker de ikke å komme før en medpassasjer allerede har gjort jobben. Automatiske ramper som på toget (f.eks. Østfoldbanen) er kanskje et alternativ, men de må da være virkelig automatiske, ikke måtte "låses opp" av betjening som på toget.Uansett hva slags ramper man velger, er jevnlig vedlikehold et must.
0 #4 Lise Bergundhaugen 02-03-2014 19:35
Jeg har også opplevd sjåfører som påstår at jeg ikke er handikapet siden jeg "bare har krykke og ikke sitter i rullestol, så han behøver ikke å hjelpe meg ombord"! Jeg har ofte opplevd at andre passasjerer må fysisk løfte meg av og på bussen, når sjåfører ikke har giddet å senke bussen/ slå ut rampen. For en mnd siden ble jeg holdt igjen ombord i 1t pga. sjåføren ikke ville slå ut rampen. Unnskyldningen hans var at siden jeg ikke satt i rullestol hadde han ikke lov til å slå ut rampen, og siden jeg "nektet å forlate bussen" (ikke hadde helse til å hoppe 1m ned) ville han tilkalle politiet og få meg arrestert. Ingen anmeldelse til politiet ble rapportert, men en kollega/kamerat av sjåføren kom etter en time og spurte om jeg "ville være villig til å gå av hvis han slo ut rampen" (noe jeg hadde bedt om i 1t!!). Pga. dette rakk jeg ikke legetimen, og måtte ha drosje til neste time siden man helt klart ikke kan stole på Ruter. Dette er dessverre normen, og Ruter burde heller gi klar beskjed om at handikapede ikke er velkomne ombord i deres kjøretøyer!
0 #5 Peter Udbjørg 03-03-2014 00:15
Ille. Synd å si det, men buss suger. Selv på moderne lav-entré-busse r er det nivåforskjell mellom buss og perrong, og titt og ofte også et gap, fordi det er (til tider) vanskelig å få busen helt inntil perrongen (på grunn av at noe av den tar borti). Moderne sporvogner trenger ikke ramper og lemmer som fusker og henger seg opp, de har gulv i perronghøyde og bare en liten sprekk mellom vogn og perrong. Men da det ikke er regninssvarende å bygge trikk på de små busslinjene, må de de selvsagt få lemmer/ramper som virker.
0 #6 Erlend 04-03-2014 18:45
Er ikke snakk om uvillighet. Men sjåfør må først gjøre seg ferdig foran. Avstigning og påstigning foran, billettering, kundebehandling av de som går på. Så skal bussen sikres, førerplass forlates og sjåføren komme bak. I tillegg må man passe på pengevesken. Innen sjåfør har rukket å komme seg bak har kanskje medpassasjerer vært raskere. Så er det snakk om tidsforbruk. Det mest hensiktsmessige er å få hjelp av en medpassasjer. Sjåførene hjelper gjerne (skal hvertfall det), men da må man være villig til å vente på hjelpen. Det samme gjelder heve/senkefunks jonen. Det skjer ikke idet man spør sjåfør. Man må vente litt så knappen kan reagere. Min erfaring er at mange ikke er tålmodige nok. Dessuten er det lov å be medpassasjerer om hjelp med rampe eller støtte.

I tillegg er det begrensninger på vekt, størrelse osv av sikkerhetsmessi ge og konstruksjonsme ssige årsaker. Sjåføren kan ikke gamble med eget yrke eller førerretten eller sikkerheten til de ombord, inkludert rullestolbruker en selv, og kan heller ikke gamble og risikere å skade bussen. Skjer det noe er det sjåføren som sitter med ansvaret. Håper de fleste er enige om at sjåføren ikke skal risikere sitt eget arbeid og sitt førerkort bare for å være grei. Derfor må sjåføren ta en vurdering på stedet. Rullestolen skal stå med ryggen mot kjøreretningen, inntil skilleveggen. Den skal ikke være til hinder for utgang eller ferdsel i midtgangen. Rullestolen skal ha plass på innsiden av armlene som kan tas ned. Dette gjelder på bybussene. Går ikke det, er rullestolen for stor. I tillegg er det begrenset hva vekt rampene tåler.

Utrolig hvor lett mange her rakker ned på sjåførene som bare gjør jobben sin. Man finner selvsagt sjåfører som kanskje burde funnet et annet yrke, men slike finner man i alle typer arbeid og i alle deler av samfunnet. Det handler ikke om manglende service eller uvillighet eller ondskap. Det handler om å ivareta sikkerheten til alle sammen og være sitt ansvar bevisst.

Legg til kommentar