Funksjonshemmede

Universell utforming?

Universell utforming?

Byrådet har fremmet sak for bystyret om felles prinsipper for universell utforming i Oslo kommune. Og det er jo utmerket. Men så får jeg følgende mail fra Norges Blindeforbund:

"Hei Ivar. Kan du skaffe meg en utgave av denne saken i word-format? Evt om du vet hvem som er saksbehandler på den i kommunen? Dette fordi PDF i liten grad er lesbart for synshemmede."

Ja, Blindeforbundet har rett: det er kun en pdf-utgave som finnes på kommunens nettsider. Kanskje strøk kommunen på de gode prinsipper for universell utforming allerede på hoppkanten?

Jeg har tilskrevet byråden og bedt ham skaffe meg en Word-utgave av saken, slik at jeg kan legge det ut her på bloggen min.

Og dokumentene ligger nå nedenfor, i Word-format. Da er den saken løst.

Kommentarer   

0 #1 Rudolph Brynn 05-03-2014 10:48
Klassiker - dokumenter legges ut som PDF i form av "foto" av wordfilene, av sikkerhetsgrunn er. Men det går an å legge ut tilgjengelige PDF filer dersom man har greie på korrekt oppmerking etc. og da blir offentlige dokumenter både sikre og tilgjengelige. Les Norsk Standard NS 11021, alle saksbehandlere.
0 #2 TorleifKahrs 05-03-2014 10:58
Viktig avklaring: Word oppfyller IKKE krav til universell utforming. Hvorfor? Jo, fordi Word koster penger. Å gjøre universell utforming til et spørsmål om word-tilgang, vil således bety diskriminering av synshemmede. Dette fordi synshemmede som vil være avhengig av Word for å få tilgang til informasjonen må betale for Word for å kunne lese den. Informasjonen blir på sett og vis «gebyrbelagt» for synshemmede, mens den blir gratis for andre. Det er en misforståelse at pdf betyr mangel på tilgjengelighet for Synshemmede. Slik er det ikke. Det det kommer an på, er om pdf-dokumentet formateres som tekst-pdf eller bilde-pdf. Bilde-pdf vil være helt utilgengelig. Mens dokumenter formatert som tekst-pdf vil være fullt ut lesbare med hjelpeteknologi som synshemmede bruker. Riktignok kan det sies at Word kan lastes ned gratis via Open Office. Men det vil likevel være en omvei og et brudd med tanken om universell utforming at man må lage en wordbasert spesialløsning for synshemmede. Universell utforming = at flest mulig skal kunne bruke hovedløsningen med minst mulig behov for spesialløsninge r. Så hvorfor ikke da formatere hovedløsningen som tekst-pdf, slik at alle kan bruke denne?

Legg til kommentar