Funksjonshemmede

TT-tjenesten: Blindeforbundet fortvilet

"I Blindeforbundet er vi mildt sagt fortvilet om dagen. De av våre medlemmer som har behov for ekstra TT-reiser opplever forskjellig praksis fra bydel til bydel og et uoversiktlig byråkrati. I juni fikk vi forsikring fra kommunaldirektør Maanum Anderson om at bydelenes økonomi ikke kunne benyttes som grunn for avslag om tilleggsreiser, og at søknadene skulle vurderes individuelt. I mange bydeler opplever vi at nær 100% får avslag på søknad om tilleggsreiser. Når man klager oppgis saksbehandlingstid til å være 2-3 måneder. TT skal fungere som kompensasjon når man ikke kan benytte alminnelig kollektivtransport. De som er innom Blindeforbundet for å få hjelp til søknad eller klage på avslag er redde for å bli isolerte denne høsten," skriver Blindeforbundets fylkesleder i Oslo, Terje André Olsen. TT-tjenesten: Blindeforbundet fortvilet

I Blindeforbundet er vi mildt sagt fortvilet om dagen. De av våre medlemmer som har behov for ekstra TT-reiser opplever forskjellig praksis fra bydel til bydel og et uoversiktlig byråkrati.

To viktige problemstillinger:

Ordningen ble delegert til bydelene fordi dette skulle gi mer effektivitet og bedre kompetanse. Hvorfor er det da slik at ordningen blir dårligere for brukerne, når budsjettet er omtrent det samme totalt sett? Hvorfor er det da slik at kompetansen vi som brukere møter er bedre der personer som er overført fra samferdselsetaten har blitt
saksbehandler?

Den andre problemstillingen er byråkratiet. Før nyttår ble brukerne beroliget med at foruten at man måtte vente med å søke tilleggsreiser til etter 1.7. skulle ikke ordningen bli noe dårligere. I vår fikk vi beskjed om at midler til TT var øremerkede. I juni fikk vi forsikring fra kommunaldirektør Maanum Anderson om at bydelenes økonomi ikke kunne benyttes som grunn for avslag om tilleggsreiser, og at søknadene skulle vurderes individuelt. I mange bydeler opplever vi at nær 100% får avslag på søknad om tilleggsreiser.

Når man klager oppgis saksbehandlingstid til å være 2-3 måneder. Klagenemnda som er oppnevnt i Trafikketaten har møter 1 gang pr. måned. Vi som brukere fører oss ført bak lyset i denne saken. Vi må til daglig bære konsekvensene av manglende styring og koordinering mellom Oslo kommune og bydelene. Hvis man får medhold i klagen etter nyttår er det jo lite verd for oss, i og med at TT tildeles for et kalenderår av gangen. Hva har byråden tenkt å gjøre for å rydde opp?

Utfra dette mener jeg at både bystyre og brukere ikke får de resultater man kunne forvente. Jeg har forståelse for at alle ikke kan få alt i et budsjett som er stramt, men hvor er logikken da i at det skal være tillat å sløse bort penger på å gjøre en ordning dårligere.

Behovet

De som er innom blindeforbundet for å få hjelp til søknad eller klage på avslag er redde for å bli isolerte denne høsten. TT skal fungere som kompensasjon når man ikke kan benytte alminnelig kollektivtransport.
Behovet er forskjellig fra bruker til bruker. Det er ikke slik at funksjonshemmede i Oslo benytter drosje vilt og uhemmet.

Tall for 2003

For 2003 var det 7.217 personer i primærgruppen (rullestorbrukere, blinde og personer under 67 år) som benyttet 1 eller flere TT-reiser.
724 av disse var i gruppen blinde. Gruppen blinde benyttet i gjennomsnitt 78 TT-turer hver. 200 brukere totalt benyttet mer enn 300 TT-reiser, 17 av disse var i gruppen blinde. 46 personer benyttet mer enn 500 TT-reiser, 1 av disse var i gruppen blinde. Det er antallet TT-brukere som gjør ordningen kostbar, ikke hver enkelts individuelle behov.

Vi ønsker 2003 ordningen tilbake

Fjorårets ordning var en ordning som fungerte bra for brukerne:

- Vi fikk reise og kunne delta i samfunnet etter behov
- Vi kunne henvende oss ett sted for informasjon og søknader
- Vi møtte kompetente saksbehandlere som behandlet oss likt uavhengig av hvor i Oslo man bodde.
- Oslo kommune hadde en sentral oversikt over brukerne
- Oslo kommune hadde én etat som brukerne kunne melde tilbake dersom det var problemer med kvaliteten på tjenestene

21. aug. 2004

Med vennlig hilsen
Norges Blindeforbund Oslo

Terje André Olsen
leder

Legg til kommentar