Funksjonshemmede

Hjelpemiddelformidling: Nær en katastrofe

Hjelpemiddelformidling: Nær en katastrofe

Ansvaret for hjelpemiddeltekniske tjenester ble fra 2010 overført fra bydelene til en byomfattende hjelpemiddelteknisk pool som administreres av bydelsdirektør i Bydel Bjerke. Målet for endringen ble formulert slik fra Byrådets side: Byrådet vil tilrettelegge for at personer som har behov for hjelpemidler skal kunne få dette på en enklere og raskere måte enn før. Byrådet forventer at de foreslåtte endringene vil føre til økt brukertilfredshet, mer effektive arbeidsprosesser og et nært og godt samspill mellom NAV hjelpemiddelformidling i Oslo og Oslo kommune, til beste for brukerne. Dette forventes å gi positive ringvirkninger for rehabiliterings-, pleie - og omsorgstjenestene i kommunen.

Men når Byrådet nå, på spørsmål fra meg, spør fagmiljøene og brukerorganisasjonene om erfaringene er svarene relativt entydige. Dette har slett ikke blitt noe bedre verken for virksomhetene eller brukerne. Ja, det er vel kanskje grunn til å si at dette er nær en katastrofe?

Les svarene som foreligger, og byrådens kommentar. Er du fornøyd med hvordan byråden nå griper an situasjonen?

Kommentarer   

+3 #1 Maria Teresa Notstad 26-03-2014 06:13
Ja katastrofe er det rette ordet her. Tjenester av hjelpemiddelfor midling er tungvint,og lite tilfredsstillen de.nå. Ikke bare for oss bruker, men også for ergoterapeutene og alle involvert i prosessen..Vi har gått mange år tilbake i tiden på det.
+1 #2 Kaja Lorck 26-03-2014 09:04
Ja, katastrofe er vel ganske dekkende!
Til og med soleklare hastesaker, der bruker blir avhengig av omfattende assistanse ved uteblivelse av hjelpemiddel, tar en evighet. Dette gjør ikke bare brukers hverdag håpløs, men det blir også svært kostbart! Det er dessuten meget vanskelig for bruker å forstå hvor i systemet saken har gått i stå.

Legg til kommentar