Funksjonshemmede

Søndre Nordstrand: Rett til nødvendig TT-transport begrenses

Da bystyreflertallet presset igjennom at ansvaret for TT-tjenesten skulle overføres til bydel, advarte SV med at dette ville føre til at funksjonshemmedes rett til nødvendig transporthjelp ville variere fra bydel til bydel. Dette fordi vedtaket understreket at brukernes rett til tilleggsreiser gjøres avhengig av den enkelte bydels økonomi.


Allerede nå ser vi konsekvensen. Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand tilskrev 28. april bydelens TT-brukere med denne beskjed "Bydelen ønsker å informere om at kostnadene til TT ser ut til å overskride bydelens tildelte rammer til dette formålet for 2004. Dersom det viser seg å være riktig vil vi måtte ha en restriktiv praksis i forhold til å imøtekomme søknad om tilleggsreiser."

Foreløpig har bydelens helse- og sosialkomite grepet inn og fattet dette vedtak: "Administrasjonen gis ikke anledning til å stramme inn på antall TT-turer, såkalte fritidsreiser, før saken har vært til behandling i Helse- og sosialkomiteen og Søndre Nordstrand bydelsutvalg." Men administrasjonen i bydel Nordstrand sender i disse dager ut et tilsvarende brev til sine TT-brukere.

Et kontrollspørsmål: Har noen av oss ikke-funksjonshemmede opplevd følgende: Sporveiens økonomi er nå så vanskelig at nå innføres det særskilte begrensninger for de reisende som bor i Østensjø bydel. De må derfor nå betale dobbel pris på T-banen.

Legg til kommentar