Funksjonshemmede

Funksjonshemmede: Bra med kommunal trainee-ordning

Da vi i bystyret for et par år siden drøftet innføring av en trainee-ordning for mennesker med funksjonsnedsettelse heiet jeg på dette, og sa blant annet:

"De funksjonshemmede får arbeidstrening, og ikke minst: de får vist at de som oftest – med litt tilrettelegging – yter en fullverdig innsats, på linje med øvrige arbeidstakere. Ja, i mange sammenhenger gir deres livserfaring en kunnskapstilførsel for arbeidslivet som man ofte mangler. Evalueringen av Statens trainee-ordning bekreftet vel det mange av oss ofte sier: de funksjonshemmede representerer en særs viktig arbeidskraftressurs."

Nå utlyses de første stillingene, og dette kan bli veldig bra.


Kommentarer   

0 #1 Mikkel Øyen 14-05-2014 10:10
Veldig bra. Men da er det viktig at ordningen gjennomføres på riktig måte, og uten de mangler som den statlige ordningen hadde. Det var selvsagt mange suksesshistorie r, men det bar også preg av manglende forberedelse (og til tider manglende vilje) fra enkelte departement.

Legg til kommentar