Funksjonshemmede

Samres med ny TT-kontrakt

Samres med ny TT-kontrakt

Er'e mulig? sier jeg.

Oslo kommune har inngått ny kontrakt med Samres AB om drift av kjørekontor og korttjeneste i TT-tjenesten.  Kontrakten er inngått etter anbudskonkurranse, der kvalitet ble vektet 60 prosent, pris 30 prosent og plan for vellykket kontraktsoppstart ble vektet 10 prosent. Under kriteriet kvalitet ble blant annet brukervennlighet og løsninger for bestillinger og planlegging vurdert. De to selskapene Samres og Rogaland Taxi leverte tilbud, og Samres hadde samlet sett det beste tilbudet.

Byrådet har intet lært om TT-brukernes erfaringer med Samres. Sånn går det i et anbudssystem der det er den beskrevne, framtidige, kvalitet som skal telle. Det er etterhvert blitt en profesjon å skrive gode anbud.

I forkant av anbudsutforming understreket brukerorganisasjonene blant annet dette i et felles innspill: "Tilbydere må kunne vise til referanser. Det er særlig viktig at det innhentes referanser også fra brukerorganisasjoner." Men brukerorganisasjonenes erfaring med anbudsleverandørene var ikke Byrådet/Velferdsetaten interessert i å innhente.


Kommentarer   

+1 #11 Benthe Simonsen 02-07-2014 22:58
Jaja, dette går jo ikke ut over disse byråkratene, som har bestemt dette, sin egen hverdsg. Da har de heller ingen forutsetning for å vite hvor dårlig dette fungerer for brukerne, særlig for de av oss som er prisgitt med rullestoltaxi. Selv om noen av oss KUNNE HA BRUKT vanlig taxi der det er mulig, og sluppet å bruke mye tid på å vente på taxi, og kommet tidsnok til det man skal, og frigjort rullestoltaxi, sånn at andre som ikke kan velge også får bil når de trenger det.
+2 #12 Ewy Halseth 02-07-2014 23:15
Etter snart 40 års erfaring fra ulike tillitsverv i organisasjoner for funksjonshemmed e ser jeg snart ikke noen hensikt med dette arbeidet lenger. Vi blir jo ikke hørt uansett. Selv hadde jeg tidligere en ordning der jeg hadde rett til å benytte rullestoltaxi, men at noen av turene ble overført til vanlig taxi i de tilfeller dette var mulig. Nå har jeg vært nødt til å bytte til såkalt rødt kort og kan KUN benytte vanlig taxi selv om jeg ofte trenger en rullestoltaxi. I praksis betyr det at jeg/vi blir fratatt muligheten og friheten til å velge konserter, teater og andre kulturopplevels er som gir livskvalitet. Fordi systemet fungerer så dårlig blir det faktisk et UNDERFORBRUK av TT-tjenesten rett og slett fordi vi ikke ORKER å sloss. Vi lar heller være å gjøre ting. Verden går ikke videre, - den går bakover!
+2 #13 Bjørn Hansen 03-07-2014 07:08
Det beste med Oslo kommune er at mellom dem og gud er der ingen. Alle partiene på Stortinget forpliktet seg i sin tid på sektoransvarspr insippet. Det betyr i dette tilfellet at de som i hovedsak drifter kollektivtrafik ken i for alle i kommunen som i Oslo er Ruter og skal ha ansvaret for funksjonshemmed e. Dette driter byrådet i. Funksjonshemmed e holdes utenfor de vanlige strukturen og gjøres til noe sært. Det er som under slaveriet i USA slavene kunne være kristne, men de fikk ikke gifte seg for da kunne ikke den enkelte selges hver for seg. For at de skulle kunne si til hverandre at de var gift, fikk de lov til å hoppe over en stokk. Funksjonshemmed e i Oslo kommer ikke inn i de vanlige strukturene, men må klare seg med Samres. Oslo kommune bryr seg ikke om Stortingets vedtak om full likestilling og deltagelse for funksjonshemmed e. Den som nå sier kravene til anbud, anmelder jeg for diskriminering. Rapportering til Stortinget vil finne sted uansett.
+1 #14 Tove Skillingstad 03-07-2014 07:52
Litt googling avslører at Samres ikke fikk opprettet kjørekontor i Senegal, men de prøvde tydeligvis hardt... Oppsiktsvekkend e!
0 #15 Elin 03-07-2014 08:55
Siste nytt, prøvde å bestille TT i sommerferien, mens jeg er bortreist. Det burde jo være greit når de sier at man må bestille i god tid, ellers er det ikkesikkert de har bil. Jeg prøvde, men det var tydeligvis vanskelig å bestille mer enn 14 dger fram i tid, hun måtte notere det på en lapp tror jeg. Tidspunkt kunne iallefall ikke bekreftes.
NOEN har gjort noe alvorlig feil i spesifisering av tjenesten i konkurransen.
Oslo kommune har interesse av en lavest mulig pris, brukerne som benytter tjenesten får ikke være med å lage konkurransen.
0 #16 Inger 03-07-2014 09:49
Til Tove: Samres har hatt slikt kontor i Senegal i 2 år. Se artikkel her fra Samres sin toppsjef
dagenssamhalle.se/.../...
0 #17 Margareta Forrestad 04-07-2014 07:05
Dette var en trist og nedslående nyhet. På tross av intens kamp fra en samlet handikappbevege lse, har man gitt nye kontrakter til samres.
Utallige er de klager fra organisasjoner og enkeltpersoner som har strømmet inn siden firmaet dukket opp på transportarenae n for 3 og et halvt år siden. Det hevdes at klagene etter hvert har blitt ferre og koummunen tar dette som et tegn på at man nå har en mer fornøyd brukergruppe. Jeg tviler på at dette er tilfelle. Det er vel heller slik at mange har gitt opp å klage fordi man mener det ikke fører frem.
Jeg vil driste meg til å advare mot en slik innstilling. Jeg skjønner at det kan være tungt og slitsomt å måtte argumentere i all uendelighet over at transporten ikke fungerer. Hvis vi slår oss til ro med tingenes tilstand, kan vi heller ikke regne med forandring. Ting tar tid. Vi må fortsatt stå på og KLAGE og ARGUMENTERE i håp om å få til en bedre ordning der vi forhåpentligvis blir kvitt Samres. Gjør vi ikke det, må vi regne med å tvinges til å akseptere et kjørekontor og en transportør som vi ikke er fornøyde med.
Hjelp handikapporgani sasjonene med argumenter / klager, slik at man har et godt materiale å jobbe med ovrfor kommune, byråd og bystyre for en fremtidig, god transportordnin g.
0 #18 Tore Bareksten 05-07-2014 23:56
I Oslo bruker Samres Christiania Taxi. Dette selskapet stiller ikke samme krav til språkkunnskaper som Oslo Taxi. Sjaførene må ofte spørre hvordan de skal komme ditt de skal kjøre. SVake norskkunskaper og manglende kunnskap til Oslos geografi hos sjaførene
fører ofte til angst hos foreldre som sender sine funksjnshemmede barn av sted i drosje.

Legg til kommentar