Funksjonshemmede

Institusjoner for utviklingshemmede: Svikt i sikring av kvaliteten

Institusjoner for utviklingshemmede: Svikt i sikring av kvaliteten

Byrådet: "Bydeler burde ha en bedre oppfølging av de private virksomheter de benytter som en del av sitt tjenestetilbud." Det erkjenner nå byrådet, på spørsmål fra meg, i et notat framsendt til bystyret. Her heter det blant annet:

"Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, samt de bydelene som kjøper tjenester av BAB omsorg og Aleris Ungplan og BOI AS, har fått oversendt i kopi Fylkesmannens tilsynsrapporter. Disse rapporter viser at enkelte bydeler burde ha en bedre oppfølging av de private virksomheter de benytter som en del av sitt tjenestetilbud. Det har allerede vært kontakt mellom byrådsavdelingen og de aktuelle bydeler.

Jeg vil sørge for at de aktuelle bydeler blir tilskrevet for å sikre at de gjennomgår tilsynsrapporten og sine rutiner for kontraktsoppfølging. Oppfølgingen skal være i tråd med gjeldende retningslinjer og i tråd med veileder for kontraktsoppfølging av tjenestekjøp i EST-sektoren. Jeg vil også i min dialog med aktuelle bydeler forsikre meg om at aktuelle brukere følges opp på en god måte med forsvarlige helsetjenester fremover."

Og opplever noen det annerledes: ta kontakt med meg.


Kommentarer   

0 #1 Angelique Tangen 23-09-2014 11:37
Det burde i tillegg legges føringer om HVORDAN oppfølgingen av tjenestetilbude t foregår, hvilke kvalitetskriter ier man legger til grunn og hvilke vurderingskompe tanse de som foretar oppfølgingen innehar. Dette gjelder ved oppfølging av de private virksomhetene og burde selvfølgelig kunne gjelde også oppfølgingen av de kommunale tjenestetilbude ne -hvis det ikke er å be for mye..
0 #2 Therese 23-09-2014 18:03
håper også at de kommunale tjenesten blir kvalitetssikret og viet oppmerksomhet ved avvik og lignende fra politikere etter tilsyn
0 #3 Åse-Kari Kobbersletten 24-09-2014 16:03
Kontrollrutiner og oppfølging av anbudets gjennomføring er nok mer mangelfull enn selve innkjøpet. Noe havarerer på kompetanse, men svært mye skyldes også manglende tid hos de som administrerer det. Den typen administrasjon er ikke skåret til beinet i privat sektor; de vet at det er der effektiviteten iverksettes, og kvaliteten kan gås etter.
Offentlig sektor er et kvasimarked der svært få tjenester er egnet for anbudsutsetting . Mekaniske oppdrag som renovasjon er mest egna.

Legg til kommentar