Funksjonshemmede

Ny handlingsplan for funksjonshemmede: Er dette godt nok?

Ny handlingsplan for funksjonshemmede: Er dette godt nok?

Oslo kommune har en "handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser." Den gjeldende plan er for perioden 2012 - 2014 og hvor tiltaksdelen har 48 tiltak. Handlingsplanen har som hovedmål:

- Å legge forholdene til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal leve et mest mulig aktivt og selvstendig livmed full deltakelse og likestilling

- Å bidra til en likeverdig behandling av mennesker med funksjonsnedsettelser

- Å legge til rette for brukermedvirkning, som gir økt innflytelse over egen livskvalitet og bidrar til tjenester av god kvalitet

Byrådet har nå sendt fram forslag til en rullering av planen, for perioden 2015 - 2016, og som nå skal behandles i bystyret. Samtidig rapporterer byrådet på statusen i den gjeldende plan.

Jeg synes nok måloppnåelsen på mange av tiltakene er relativt dårlig, og at forslag til mål og tiltak i ny plan kunne være dristigere og at vi i fellesskap kunne strukket oss lenger. Vi har fortsatt veldig langt igjen i forhold til de overordnede mål byrådet trekker opp.

Du kan jo ta en titt selv. Hva synes du?


Kommentarer   

+2 #1 Rudolph Brynn 17-12-2014 08:30
Jeg synes først og fremst at pkt 7 bolig der det bl.a. vektlegges mulighet til egen bolig og til å flytte til annen bolig blir paradoksalt når regjeringen samtidig går inn for å redusere krav til universell utforming av nye boliger med 50 %. Siden nye boliger utgjør en liten andel av boligmassen blir det ikke mye valgfrihet igjen..
0 #2 Nora Helle Riise 17-12-2014 10:13
Jeg ser det som svært positivt at spesialundervis ning i nærskolene skal styrkes, og jeg tror kunnskap generelt rundt ulike diagnoser og hva det kreves av oppfølging er viktig. I Aktivitetsskole n burde elevene med spesielle behov ha akkurat de samme rettighetene til oppfølging. Dette er en gråsone som er umulig å forholde seg til i dag. Foreldre i jobb må ha barna på skolen fra 7.30 til 16.30- 17.00 og barna må ha den rette oppfølgingen i denne tiden uansett om man velger å kalle det skole eller AKS.
+3 #3 Lars Ole Bolneset 17-12-2014 10:16
Statusrapporten sier fint lite om hva som faktisk er gjort og ingen evaluering.
Ser at det er flere som kommenterer dette. Det er meget bra at det faktisk finnes en plan, som gir mulighet til å nå overordnede mål, lovverkets intensjoner og se tiltak i en sammenheng.
0 #4 Solveig Klinkenberg 05-01-2015 13:21
Her er det mange store ord, som ikke stemmer med det reelle. For eksempel:

Ved asfaltering legges det fremdeles for høye kanter for rullestolkjører e. De kommer rett og slett ikke over kantene.

For mange synshemmede er det umulig å ta trikk eller buss på grunn av at ingen opplyser hvor trikken/bussen går til.

Det er for øvrig omtrent umulig for rullestolbruker e å ta buss, trikk eller T-bane. De kommer vanskelig på og slett ikke av!

Det står reklameskilt på de fleste fortauer, noe som betyr farlige feller for synshemmede.

Hva mener da våre politikere egentlig med "universell utforming" ?

Legg til kommentar