Funksjonshemmede

TT-leverandør Samres: Trikses det med fakta for å skjule kvalitetssvikt?

TT-leverandør Samres: Trikses det med fakta for å skjule kvalitetssvikt?

Foreldre med en sterkt funksjonshemmet datter opplever stadig at TT-leverandøren Samres ved forsinkelser endrer tidspunktene for "avtalt  henting", og at det dermed gis inntrykk av at det likevel ikke er forsinkelser.

Foreldrene er svært konkret i sin dokumentasjon, og jeg har ikke noen grunn til å tro at faktaene ikke stemmer. I så fall beskriver dette en triksing med bestillingene som bidrar til at rapporter/statistikk for måloppnåelse i forhold til firmaets avtale med Oslo kommune framstår som mer gunstige enn virkeligheten.

Jeg tar saken opp med byrådet, som bes besvare følgende spørsmål overfor bystyret: Anses dette akseptabelt? Foranlediger dette noen tiltak overfor leverandøren?

Les foreldrenes dokumentasjon nedenfor. Har andre TT-brukere tilsvarende erfaringer?

 

“Klagen gjelder den senere tids transport av vår datter, AB.  Vi opplever at Samres ved forsinkelser endrer tidspunktene for "avtalt  henting". Dermed gis det inntrykk av at det likevel ikke er forsinkelser. I det følgende vil jeg fortelle om hvordan dette utspilte seg de to siste gangene AB har blitt hentet fra vårt hjem for å bringes til avlastningsstedet BB  eller til videregående skoletilbud ved X skole.

Lørdag 10.1.15 skulle AB hentes i henhold til fast bestilling kl. 14:00 på lørdager. Da AB fortsatt ikke var hentet kl 14:19 ringte jeg Samres og fikk opplyst at drosjen var på vei og ville ankomme til avtalt tid kl. 14:30. Jeg sa da at avtalt tid som vanlig var kl. 14:00 og ikke 14:30, men damen holdt på at det var 14:30. Dette medfører altså ikke riktighet. Jeg kontaktet rette vedkommende ved BB  som kunne fortelle at det ikke hadde blitt foretatt noe endring av den faste bestillingen som lå inne på henting hjemme hver lørdag kl. 14:00.

Hver mandag morgen har AB fast henting hjemme kl 7:50. Da hennes far i går (12.1.15) ringte og etterlyste drosjen kl 08:10, fikk  han beskjed om at hentetiden ikke var 7:50 men derimot 8:05. Han fikk også beskjed om at bilen var 5 til 10 minutter unna. 8:40 hadde drosjen fortsatt ikke kommet, og ABs far tok en ny telefon til Samres. Da ble han fortalt av Samres at drosjesjåføren hadde forsovet seg, men at bilen var rett i nærheten. Da sjåføren ankom 5-10 minutter senere fortalte han imidlertid at han som vanlig hadde stått opp klokken 6:00, men at han hadde blitt stående i trafikken pga en bilulykke ved 7:30-tiden. Han fortalte at han derfor hadde ringt Samres og bedt om at de skulle sende en annen bil for å hente AB. Jeg fikk en oppringning på min mobil kl 7:49 som jeg akkurat ikke rakk å ta. Dette regner jeg med at var fra drosjen eller fra Samres. Men siden de som vanlig ringte fra skjult nummer kunne jeg ikke ringe tilbake for å høre hva det gjaldt. Ikke før kl. 8:50 ble AB til slutt hentet, altså en time etter avtalt tid.

Klagen gjelder primært at Samres gjentatte ganger endrer tidspunktene for "avtalt henting" når de ser at de ikke er i stand til faktisk å hente på det avtalte tidspunktet. Dette skaper problemer for oss i hverdagen. Videre medfører det at vår datter AB i lang tid må sitte og vente på drosje, noen ganger i for varmt tøy. Vi synes dessuten at det er uheldig at avvik i tjenesteleveranser maskeres ved endringene Samres foretar av "avtalt henting".”


Kommentarer   

0 #21 Jeanett Helen Aukan Bjørsnøs 18-01-2015 08:56
Er selv taxisjåfør og jeg gremmes over holdningene til visse sjåfører. Ser at det er mange som absolutt burde hatt faste sjåfører. Men ofte er det sentralen som nekter å sette fast bil på kjøringen. Og en del foreldre/instit usjoner er for slappe til å stå på krav om at de vil ha fast bil. Hos oss ble ene løsningen på en av kundene at de bestilte maxi. Blir dyrere, men jeg og mine kolleger som kjører maxi er der iallfall tidsnok hver dag.
+1 #22 Hilde Seip 18-01-2015 15:23
Dette har vært et problem for meg hele tiden, disse løgnene fra Samres, og andre løgner også. Før nyttår fikk jeg ofte sms med oppsatt hentetidspunkt. Da kunne jeg kontrollere, hvis jeg måtte vente. Har de sluttet med dette fordi vi da kunne dokumentere oppsatt ventetid? Nå må vi notere tiden selv og vil sikkert få problemer med å bli trodd. Vi må vel starte en "dokumentasjons -kampanje" hvor vi f.eks. sender mail til Samferdselsbyrå den med kopi til Samres. (Har noen annet forslag?)

En annen forverring etter nyttår er at vi ikke kan bestille reiser på internett. Dette er spesielt ille for de med tale-problemer, men vi kan alle ha nytte av det, f.eks. når det er ventetid på telefonen.

Overfor sjåførene har de skrytt av at de nå har fått nytt og bedre dataprogram etter nyttår. Bedre for hvem? Ikke for oss passasjerer eller pårørende og ikke for sjåførene i hvert fall! Jeg prøver å være tålmodig, men nå er det slutt!!!
+1 #23 marit 18-01-2015 16:34
Mange kommentarer som jeg så absolutt kjenner meg igjen i. Jeg har i lengre tid vært bruker av "min side" på Samres.no, og det har skjedd mange ganger at Samres i ettertid har vært og endret hentetidspunkt på bestilte turer, uten å gi beskjed. De oppgir også et annet tidspunkt til sjåførene enn hva som står i bestillingen. Men en annen viktig ting som jeg ikke har sett nevnt her. Det er mange av brukerne til Samres som har epilepsi, og den usikkerheten og stress-situasjo nen som ofte oppstår når man venter på biler som ikke kommer kan så absolutt trigge fram anfall.
+1 #24 Pål Johansen 27-01-2015 15:19
I likhet med mange andre her sliter vi med Samres. Ofte kommer sønnen vår for sent på skolen og det hjelper ikke å klage. Vi har klagd til Norges Taxi, Samres, Oslo Kommune velferdsstaten, Oslo Kommune Byrådsavdelinge n og nå til sist Oslo Kommune Ordføreren.
Jeg har fått en kopi av kontrakten mellom Oslo Kommune og Norges Taxi og det er ingen tvil om at det er kontraktbrudd og gjentatte ganger komme for sent. Vurderer nå og gå til søksmål. Stå på ikke gi dere!
+1 #25 Olav Eggesvik, Aftenposten 29-01-2015 16:22
Jeg forsøker å komme i kontakt med folk som har opplevd tilfeller av det som er beskrevet her, og som kan gi et konkret dato/tidspunkt for når det skjedde. Jo flere tilfeller jo bedre. Det er også bare å ta kontakt selv om du ikke har et konkret tidspunkt.

Jeg kan nås på 40 64 36 51 eller pr. epost på

Mvh,
Olav Eggesvik
Journalist, Aftenposten Osloby

Legg til kommentar