Funksjonshemmede

TT-leverandør Samres: Trikses det med fakta for å skjule kvalitetssvikt?

TT-leverandør Samres: Trikses det med fakta for å skjule kvalitetssvikt?

Foreldre med en sterkt funksjonshemmet datter opplever stadig at TT-leverandøren Samres ved forsinkelser endrer tidspunktene for "avtalt  henting", og at det dermed gis inntrykk av at det likevel ikke er forsinkelser.

Foreldrene er svært konkret i sin dokumentasjon, og jeg har ikke noen grunn til å tro at faktaene ikke stemmer. I så fall beskriver dette en triksing med bestillingene som bidrar til at rapporter/statistikk for måloppnåelse i forhold til firmaets avtale med Oslo kommune framstår som mer gunstige enn virkeligheten.

Jeg tar saken opp med byrådet, som bes besvare følgende spørsmål overfor bystyret: Anses dette akseptabelt? Foranlediger dette noen tiltak overfor leverandøren?

Les foreldrenes dokumentasjon nedenfor. Har andre TT-brukere tilsvarende erfaringer?

 

“Klagen gjelder den senere tids transport av vår datter, AB.  Vi opplever at Samres ved forsinkelser endrer tidspunktene for "avtalt  henting". Dermed gis det inntrykk av at det likevel ikke er forsinkelser. I det følgende vil jeg fortelle om hvordan dette utspilte seg de to siste gangene AB har blitt hentet fra vårt hjem for å bringes til avlastningsstedet BB  eller til videregående skoletilbud ved X skole.

Lørdag 10.1.15 skulle AB hentes i henhold til fast bestilling kl. 14:00 på lørdager. Da AB fortsatt ikke var hentet kl 14:19 ringte jeg Samres og fikk opplyst at drosjen var på vei og ville ankomme til avtalt tid kl. 14:30. Jeg sa da at avtalt tid som vanlig var kl. 14:00 og ikke 14:30, men damen holdt på at det var 14:30. Dette medfører altså ikke riktighet. Jeg kontaktet rette vedkommende ved BB  som kunne fortelle at det ikke hadde blitt foretatt noe endring av den faste bestillingen som lå inne på henting hjemme hver lørdag kl. 14:00.

Hver mandag morgen har AB fast henting hjemme kl 7:50. Da hennes far i går (12.1.15) ringte og etterlyste drosjen kl 08:10, fikk  han beskjed om at hentetiden ikke var 7:50 men derimot 8:05. Han fikk også beskjed om at bilen var 5 til 10 minutter unna. 8:40 hadde drosjen fortsatt ikke kommet, og ABs far tok en ny telefon til Samres. Da ble han fortalt av Samres at drosjesjåføren hadde forsovet seg, men at bilen var rett i nærheten. Da sjåføren ankom 5-10 minutter senere fortalte han imidlertid at han som vanlig hadde stått opp klokken 6:00, men at han hadde blitt stående i trafikken pga en bilulykke ved 7:30-tiden. Han fortalte at han derfor hadde ringt Samres og bedt om at de skulle sende en annen bil for å hente AB. Jeg fikk en oppringning på min mobil kl 7:49 som jeg akkurat ikke rakk å ta. Dette regner jeg med at var fra drosjen eller fra Samres. Men siden de som vanlig ringte fra skjult nummer kunne jeg ikke ringe tilbake for å høre hva det gjaldt. Ikke før kl. 8:50 ble AB til slutt hentet, altså en time etter avtalt tid.

Klagen gjelder primært at Samres gjentatte ganger endrer tidspunktene for "avtalt henting" når de ser at de ikke er i stand til faktisk å hente på det avtalte tidspunktet. Dette skaper problemer for oss i hverdagen. Videre medfører det at vår datter AB i lang tid må sitte og vente på drosje, noen ganger i for varmt tøy. Vi synes dessuten at det er uheldig at avvik i tjenesteleveranser maskeres ved endringene Samres foretar av "avtalt henting".”